maandag, april 16, 2007

127. Vaste kamercie voor Justitie wijst SP-verzoek af tot organiseren hoorzitting over wetsvoorstel 30145 over het voortgezet ouderschap

De Vaste Tweede Kamer-Commissie voor Justitie wijst in haar procedurevergadering van 28 maart 2007 het verzoek van SP-kamerlid De Wit af tot het organiseren van een hoorzitting over wetsvoorstel 30145 (voortgezet ouderschap)

------------------------------------------------------------------------------------

In haar procedurevergadering van woensdag 28 maart 2007 heeft de Vaste Kamercommissie voor Justitie besloten dat:

Aan het verzoek van het lid De Wit om een hoorzitting te organiseren over het wetsvoorstel 30145, Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding, zal geen gehoor worden gegeven.

Bron

Wie zitten er in de Vaste Tweede Kamer Commissie van Justitie?

Voorzitter van de Vaste Commissie van Justitie is Marleen de Pater van het CDA.


Vice voorzitter van de Vaste Commissie van Justitie is Khadija Arib van de PvdA.Wilt u weten wie er nog meer in deze commissie zitten, zie dan:

Tweede Kamer der Staten-Generaal – Samenstelling Vaste commissie voor Justitie