dinsdag, oktober 03, 2006

94. Negatief stemadvies voor PvdA aan scheidingsouders bij komende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november

Het Utrecht - Amersfoort Amendement "Hervorming Familierecht" bij het PvdA Verkiezingsprogramma werd afgelopen zaterdag 30 september op voordracht van de PvdA Partijleiding op het Rotterdamse verkiezingscongres weggestemd.

De conclusie daarvan moet helaas maar onvermijdelijk zijn:
EEN NEGATIEF STEMADVIES AAN SCHEIDINGSOUDERS VOOR DE PVDA BIJ DE KOMENDE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN OP 22 NOVEMBER a.s.

Samenvatting van de gang van zaken met het Utrecht-Amersfoort Amendement op het PvdA Verkiezingsprogramma:

1. Tekstwijziging amendement:
Allereerst werd de tekst van het aangenomen Utrecht-Amersfoortse Amendement zonder terugkoppeling naar de indiener door de secretaris Jeroen Muller van de PvdA afdeling Utrecht zelfstandig gewijzigd in:

052 Amendement Utrecht-Amersfoort op het PvdA-ontwerpverkiezingsprogramma (Zie Voorbeschrijvingsbrief PvdA Verkiezingscongres 2006)

VOORSTEL toevoegen nieuw punt: Ook na een scheiding hebben zowel de vader als de moeder gelijke rechten én plichten ten aanzien van hun kinderen. De PvdA wil het familierecht zo aanpassen dat ongelijkheid en onrechtvaardigheid verdwijnt en stelt het belang van het kind hierbij voorop.
Toelichting: Na een scheiding mag de zorg voor kinderen niet ophouden, vaders en moeders horen hierbij een gelijke positie te hebben, het belang van kind moet wel gewaarborgd zijn.

2. Negatief stemadvies bij Amendement van PvdA Partijleiding:
Vervolgens kreeg het Amendement 52 van de PvdA afdelingen Utrecht - Amersfoort daarop meteen een negatief pre-advies van de PvdA Partijleiding. De schriftelijke (onzin)motivatie die de PvdA partijleiding gaf voor haar Negatieve Stemadvies bij het Amendement was:

PRE-ADVIES PVDA: AFWIJZEN.
De wet is op zich helder en rechtvaardig. Het probleem zit in de uitvoering. De fractie heeft op dit punt reeds initiatieven genomen.

3. Op voordracht van de PvdA Partijleiding weggestemd op PvdA Verkiezingscongres:
Tot slot is het Amendement afgelopen zaterdag 30 september 2006 op grond van dit negatief stemadvies van de PvdA partijleiding op het Rotterdamse verkiezingscongres door de verzamelde afgevaardigden van de PvdA zonder serieuze discussie weggestemd (slechts ca. 25 afgevaardigden stemden voor).

4. Conclusie onvermijdelijk: Negatief stemadvies voor de PvdA bij de komende Tweede Kamerverkiezingen van 22 november a.s.
Aangezien de PvdA in haar verkiezingsprogramma helemaal niets doet voor de honderdduizenden door het falende familierecht uit elkaar geslagen scheidingskinderen en scheidingsfamilies moet dit ondervermijdelijk leiden tot een NEGATIEF STEMADVIES AAN ALLE SCHEIDINGSOUDERS VOOR DE PVDA BIJ DE KOMENDE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN OP 22 NOVEMBER a.s.

Met het dringende verzoek deze rapportage met de toelichting op een negatief stemadvies voor de Partij van de Arbeid bij de komende kamerverkiezingen zo snel en zo breed mogelijk verder te verspreiden onder alle scheidingsouders binnen uw netwerken i.v.m. tijdige persoonlijke afweging tot een verantwoorde partijkeuze door scheidingsouders bij de komende Tweede Kamerverkiezingingen op 22 november,

Met vriendelijke groet,
Peter Tromp

Geen opmerkingen:

Een reactie posten