dinsdag, oktober 31, 2006

99. Hard oordeel ombudsman over aanhouding gescheiden vader bij school kinderen door Regiopolitie Brabant Zuid-Oost

Hard oordeel ombudsman over aanhouding vader

Eindhovens Dagblad; 17-10-2006


DEN HAAG (ANP) - De politie in Valkenswaard heeft begin vorig jaar ten onrechte een man uit Boxmeer aangehouden en daarna bovendien zijn rechten op drie punten geschonden. De Nationale ombudsman heeft dat dinsdag geoordeeld.

De destijds 52-jarige man deelde op 10 januari 2005 pamfletten uit bij de school van zijn zoontje in Valkenswaard. De gescheiden vader protesteerde zo tegen de omgangsregeling met zijn kind. Agenten arresteerden hem omdat zij er onterecht vanuit gingen dat de man een straatverbod had.

De politie weigerde vervolgens het transcript van het verhoor aan zijn wensen aan te passen en de politie ging niet in op de vraag om zijn astmamedicijn. Verder suggereerde de politie in het persbericht dat over de arrestatie werd verspreid dat de man zijn zoontje al vaker had lastig gevallen. De ombudsman oordeelde dat de persvoorlichter terughoudender en objectiever had moeten formuleren.

De politie Brabant Zuid-Oost zegt de kritiek ter harte te zullen nemen. De betrokkenen zullen worden aangesproken om herhaling te voorkomen, zei een woordvoerder desgevraagd. Disciplinaire maatregelen sluit hij uit.


Rapport van Nationale Ombudsman inzake klacht van een gescheiden vader tegen de Regiopolitie Brabant Zuid-Oost

Nationale Ombudsman; Rapport 2006/346; 10 oktober 2006

Zie voor het volledige rapport van de Nationale Ombudsman:

Gebeurtenissen

Verzoeker scheidde in 2000 van zijn echtgenote, mevrouw X. Uit dit huwelijk is op 9 november 1992 een zoon geboren, Y. Verzoeker en zijn ex-echtgenote zijn sinds de echtscheiding in een juridische strijd verwikkeld over een omgangsregeling tussen verzoeker en zijn zoon. In 2002 verhuisden de ex-echtgenote en de zoon van verzoeker naar Valkenswaard. Mevrouw X heeft vervolgens diverse malen contact opgenomen met het regionale politiekorps Brabant Zuid-Oost met de mededeling dat zij en haar zoon werden lastig gevallen door verzoeker. Dit heeft geleid tot verschillende politiecontacten met verzoeker.

Op 10 januari 2005 om 11:53 uur hielden twee ambtenaren van het regionale politiekorps Brabant Zuid-Oost verzoeker bij de basisschool van zijn zoontje aan ter zake verdenking van overtreding van artikel 285b, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht (Sr; zie Achtergrond, onder 1.). Verzoeker werd vervolgens overgebracht naar het politiebureau Valkenswaard alwaar hij werd voorgeleid aan de hulpofficier van justitie. Diezelfde dag werd verzoeker om 16:55 uur in vrijheid gesteld.

Verzoeker kon zich niet verenigen met het politieoptreden en heeft daarover in verschillende brieven zijn ongenoegen geuit. De korpsbeheerder verklaarde al de klachten van verzoeker ongegrond en verwees verzoeker voor een verdere behandeling van zijn klachten naar de Nationale ombudsman.


KLACHT

Verzoeker, die op 10 januari 2005 is aangehouden, klaagt erover dat ambtenaren van het regionale politiekorps Brabant Zuid-Oost hebben geweigerd het proces-verbaal van zijn verhoor overeenkomstig zijn verzoek aan te passen en vervolgens opnieuw ter ondertekening aan hem voor te leggen.

Voorts klaagt verzoeker erover dat ambtenaren van het regionale politiekorps Brabant Zuid-Oost hem tijdens zijn insluiting op het politiebureau op 10 januari 2005 geen deken en geen medicijnen hebben verstrekt, ondanks zijn uitdrukkelijke verzoek daartoe.

Verzoeker klaagt er verder over dat ambtenaren van het regionale politiekorps Brabant Zuid-Oost in januari 2005 een onjuist persbericht over hem aan de media hebben verstrekt. In dit verband klaagt verzoeker er verder over dat ambtenaren van het regionale politiekorps Brabant Zuid-Oost zodanige gegevens over hem aan de pers hebben verstrekt, dat de berichtgeving naar hem was te herleiden.

Tot slot klaagt verzoeker erover dat politieambtenaren van het regionale politiekorps Brabant Zuid-Oost hebben geweigerd zijn aangifte ter zake smaad en/of laster (vanwege de inhoud van voormeld krantenartikel) op te nemen.


CONCLUSIE

De klacht over de onderzochte gedraging van het regionale politiekorps Brabant Zuid-Oost is gegrond ten aanzien van:

- de weigering het proces-verbaal van verhoor aan te passen, wegens schending van het vereiste van professionaliteit;

- het niet verstrekken van dekens en medicijnen, wegens schending van het vereiste van correcte bejegening;

- het onjuiste persbericht, wegens schending van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;

- de aanhouding van verzoeker, wegens schending van het verbod van onrechtmatige vrijheidsontneming.

De klacht over de onderzochte gedraging van het regionale politiekorps Brabant Zuid-Oost is niet gegrond ten aanzien van de:

- herleidbaarheid van het persbericht;

- de weigering om verzoekers aangifte op te nemen.


Dit onderwerp in de media:


A. Onder titel: ‘Hard oordeel ombudsman over aanhouding vader’

1. Telegraaf; Binnenland; di 17 okt 2006, 15:18 | 9 reacties

2. Metro; Geplaatst op dinsdag 17 oktober 2006 om 17:03

3. BNR Nieuwsradio - ANP - 17 oktober 2006 17:03

4. Eindhovens Dagblad; 17-10-2006

5. Brabants Dagblad; dinsdag 17 oktober 2006

6. BN/De Stem; dinsdag 17 oktober 2006

7. Provinciale Zeeuwse Courant PZC; dinsdag 17 oktober 2006

8. Gelderlander; dinsdag 17 oktober 2006

9. De Twentsche Courant/Tubantia; dinsdag 17 oktober 2006

10. Algemeen Dagblad; dinsdag 17 oktober 2006

11. Dagblad van het Noorden | anp | 17 oktober 2006, 17:13

12. Leeuwarder Courant | anp | 17 oktober 2006, 17:13

13. Noordhollands Dagblad | anp | 17 oktober 2006, 17:03

14. Gooi en Eemlander | ANP | Gepubliceerd op 17 oktober 2006, 17:03

15. Kinderplein; 17 Oktober 2006 17:03:14

16. Plein; 17 Oktober 2006; 17:03:14

17. MSN Nieuws, ANP; 17-10-2006 17:03:14

18. Planet; Gepubliceerd op dinsdag 17 oktober 2006

19. Home Nieuws; 17 oktober 2006, 17:03 (5 reacties)


B. Onder titel: 'Politie over de schreef bij aanhouding vader'

20. FOK; ANP; dinsdag 17 oktober 2006; 18:00

Geen opmerkingen:

Een reactie posten