donderdag, januari 31, 2013

566. European Case Law Identifier (ECLI) vervangt Landelijk Jurisprudentie Nummer (LJN)

Raad voor de rechtspraak, Den Haag, 31-10-2012

De Rechtspraak gaat uitspraken voortaan nummeren volgens European Case Law Identifier (ECLI). Groot voordeel van ECLI ten opzichte van het huidige Landelijk Jurisprudentie Nummer (LJN) is dat deze nummering Europa-breed wordt gebruikt. Daardoor zijn buitenlandse uitspraken beter te vinden en zijn uitspraken van de Europese hoven makkelijker te citeren. Alles is er op gericht om voor eind van het jaar ECLI’s uit te gaan geven en de hernummering van LJN uitspraken te realiseren.

Raad van Ministers van de Europese Unie
In 1999 introduceerde de Rechtspraak het Landelijk Jurisprudentie Nummer (LJN). Eerst werd dit nummer alleen gebruikt voor uitspraken die op Rechtspraak.nl werden gepubliceerd, maar vanaf 2002 is het ook in gebruik als unieke en uniforme identificatie en citeerwijze van alle in Nederland gepubliceerde uitspraken. In december 2010 heeft de Raad van Ministers van de Europese Unie aanbevolen alle rechterlijke uitspraken te nummeren met de ‘European Case Law Identifier’ (ECLI). Deze aanbeveling is door de Rechtspraak overgenomen.

ECLI:landcode:instantiecode:jaar:nummer
Het formaat van een ECLI is overal in Europa hetzelfde: ‘ECLI:landcode:instantiecode:jaar:nummer’. De landcode is tweeletterig, in het geval van Nederland ‘NL’. De instantiecodes worden door de Rechtspraak bepaald en vastgelegd in de ECLI-index. Het laatste gedeelte, nummer, is door elk land naar eigen inzicht in te vullen. In Nederland zal dit een volgnummer zijn. Een ECLI van een uitspraak van de Hoge Raad uit 2013 kan er dus zo uitzien: ECLI:NL:HR:2013:897. Dat is langer dan het huidige LJN, maar ook betekenisvoller.

Hernummering
Bestaande LJN’s blijven na hernummering herkenbaar. Zo zal de ECLI van LJN:BR5216 (een arrest van de Hoge Raad uit 2011) luiden: ECLI:NL:HR:2011:BR5216. Een één-op-één vertaling van LJN naar ECLI is echter niet altijd mogelijk. Anders dan nu krijgen een conclusie van de advocaat-generaal en een arrest van de HR voortaan beide een eigen ECLI, met een verschillende instantiecode. Ook voor oude zaken zal dit worden doorgevoerd. De Rechtspraak zorgt ervoor dat inzichtelijk is hoe hernummering heeft plaatsgevonden. Zoeken op de oude LJN’s blijft mogelijk. Ook de deeplinks die met behulp van een LJN zijn aangebracht, blijven gewoon werken.

ECLI-register
Net als het LJN identificeert de ECLI een uitspraak, maar vertelt niet waar de uitspraak is gepubliceerd. Deze informatie zit in het ECLI-register dat vergelijkbaar is met de LJN-index. Net als nu zijn de vindplaatsen van uitspraken direct op Rechtspraak.nl te zien. Juridische uitgevers kunnen de vindplaatsen voor de door hen gepubliceerde uitspraken zelf bij het openbare ECLI-register aanmelden.

In het ECLI-register zullen ook formele relaties tussen uitspraken – zoveel als mogelijk – worden vastgelegd. Daardoor kan de gebruiker op Rechtspraak.nl bijvoorbeeld doorklikken van de uitspraak in eerste aanleg naar de uitspraak in hoger beroep, of van de conclusie naar het arrest van de Hoge Raad.

Meer informatie:
 • De ‘Raadsconclusies waarin de invoering wordt aanbevolen van een Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI), en van een minimumaantal uniforme metagegevens betreffende jurisprudentie’ kunt u vinden in het Publicatieblad EU C 127 van 29 april 2011 (PDF, 742 kB).
 • Uitgevers die gebruik willen maken van de extra mogelijkheden van het ECLI-register kunnen zich aanmelden via ecliservice@rechtspraak.nl.

Tijdelijke publicatiestop door vernummering uitspraken

Raad voor de rechtspraak, Den Haag, 17-1-2013

Van vrijdag 8 februari tot en met vrijdag 15 februari worden er geen uitspraken gepubliceerd op Rechtspraak.nl. In de betreffende week wordt in een omvangrijke operatie het landelijke publicatienummer (LJN) van ruim een miljoen uitspraken vervangen door een Europees publicatienummer (ECLI). Voordeel van de nieuwe nummering is dat buitenlandse uitspraken beter te vinden zijn en uitspraken van de Europese hoven makkelijker te citeren.

De nieuwe wijze van publiceren biedt ook meer mogelijkheden voor het tonen van informatie over uitspraken. Zo wordt het mogelijk om bij een uitspraak in eerdere aanleg via een hyperlink aan te geven dat er beroep is gevolgd. Ook kan met een link worden verwezen naar een wet of regeling op Wetten.nl.

In belangrijke zaken waarbij het toch noodzakelijk is om een uitspraak op Rechtspraak.nl te plaatsen, wordt een nieuwsbericht aangemaakt waar de tekst van de uitspraak als pdf-bestand aan toe is gevoegd. Uitspraken die op deze wijze zijn gepubliceerd, worden na 15 februari alsnog ingevoerd en gepubliceerd om ze via het uitsprakenregister terug te kunnen vinden.

Link naar eerder bericht: European Case Law Identifier vervangt Landelijk Jurisprudentie Nummer


Finding Case Law on a European Scale - Current Practice and Future WorkAuthor: Marc van Opijnen, Department for Internet Applications of the Council for the Judiciary, the Netherlands, email: mvanopijnen@rechtspraak.nl

Abstract:
There is a growing awareness that the national judge plays a vital role in the European legal system, as is illustrated by the emergence of various initiatives for the cross-border access of national (EU-related) case law. Because these and various national systems all use their own identifiers, findability and citability are seriously hampered. This paper assesses current developments and tries to define a solution for remaining problems. A European Case Law Identifier and a central index are fundamental elements in this solution.


_____
Disclaimer: Op deze website wordt geen sluitend juridisch advies gegeven: neemt u hiervoor, als het zover komt, contact op met bijvoorbeeld een advocaat, notaris of de geëigende overheidsinstanties. Deze website huldigt een eigen rechtsopvatting op een rechtsgebied dat in ontwikkeling is. Hoewel er de grootst mogelijke algemene zorg aan uw adviesverzoek en – in voorkomend geval - melding besteedt wordt, zijn we niet aansprakelijk voor de gegeven adviezen. Adviezen en reacties worden uitsluitend gegeven onder volledige uitsluiting van alle aansprakelijkheid voor de gegeven adviezen en reacties.
_____

woensdag, januari 30, 2013

565. Gescheiden vaders - In het belang van het kind

Download of bekijk hier de PDF-versie van het artikel 'Gescheiden vaders - In het belang van het kind" (20 december 2012) door Jenny Velthuijs voor het Kerstnummer 2012 van De Groene Amsterdammer met een interview met Peter Tromp, Louis Tavecchio en Marciano Trustfull.

Klik op de afbeelding voor een beter leesbare versie.

Klik op de afbeelding voor een beter leesbare versie.

Klik op de afbeelding voor een beter leesbare versie.

Klik op de afbeelding voor een beter leesbare versie.
vrijdag, januari 11, 2013

564. Uitnodiging voor Leuvense Workshop Gedeeld Ouderschap Na Scheiding (20 maart 2013)


UITNODIGING
LEUVENSE WORKSHOP: GEDEELD OUDERSCHAP NA SCHEIDING

Inzichten uit het onderzoek ‘Scheiding in Vlaanderen’ en beleidssuggesties van ervaringsdeskundigen

Plaats en tijd: België, Leuven, woensdag 20 maart 2013, KU Leuven, 16u ‐ 19u
Aanmelding/inschrijving: Vòòr 31 januari 2013 op tel. +32/(0)16/23 65 07 of Trefpunt.Zelfhulp@soc.kuleuven.be


Doelstelllingen


 • Zelfhulpgroepen informeren over en laten reageren op recente wetenschappelijke inzichten over gedeeld ouderschap na scheiding.
  De gepresenteerde onderzoeksresultaten zijn afkomstig van de studie ‘Scheiding in Vlaanderen’. In de workshop wordt de nadruk gelegd op vier perspectieven: dat van het kind, de ouders, de grootouders en de nieuwe partners. Thema’s die onder andere behandeld zullen worden: Wat zijn de voorwaarden voor goed co‐ouderschap? Hoe beïnvloedt gedeeld ouderschap het welbevinden en de schoolloopbanen van kinderen? Wat is de invloed van de verblijfsregeling op het sociaal leven van ouders?
 • Ervaringsdeskundigen en onderzoekers laten debatteren over beleidsaanbevelingen en ‐ suggesties.
  In debatgroepen per perspectief krijgen onderzoekers en ervaringsdeskundigen die zelf een echtscheiding doormaakten en zich als lotgenoten engageren rond dit thema, de kans om beleidsaanbevelingen te formuleren.

Programma


16u00 - Onthaal met verwenkoffie en broodjes
16u15 - Inleiding door prof. Dr. K. Matthijs
16u20 - Gedeeld ouderschap na scheiding vanuit vier perspectieven: het kind, de ouders, de grootouders en de nieuwe partners
Drie onderzoekers presenteren resultaten van het onderzoek Scheiding in Vlaanderen
17u00 - Debat in vier groepen
Deelnemers debatteren in groep over elk van de vier perspectieven.
Na een halfuur schuift de groep door naar het volgende perspectief.
18u40 - Samenvatting van de aanbevelingen
19u00 - Einde

Praktisch


 • Waar? Raadzaal Faculteit Sociale Wetenschappen (lokaalnummer 00.113), Parkstraat 45, 3000 Leuven.
 • Wanneer? Woensdag 20 maart 2013 van 16u tot 19u.
 • Deelname is gratis. We verwelkomen graag meerdere leden van uw vereniging. Stuur deze uitnodiging gerust door naar uw geïnteresseerde leden.
 • Elke deelnemer ontvangt een exemplaar van het nieuwe Trefpunt Zelfhulpboek Mensen helpen mensen en van enkele SiV‐beleidspapers rond echtscheiding.
 • We voorzien koffie en broodjes.
 • Vlotte parkeergelegenheid op de campusparking.
 • Inschrijven (vóór 31 januari) kan via trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.be of +32/(0)16/23 65 07.


Grotere kaart weergeven