zondag, september 25, 2005

7. Zelf aangifte doen van onttrekking bij de politie

Wij zijn van mening dat het arrest van de Hoge Raad van 15 februari 2005 (LJN: AR8250, Hoge Raad, 01198/04; zie ook op deze website onder punt 6) ook van toepassing is voor co-ouders en omgangsouders met gezamenlijk gezag. Immers er bestaat in de wetgeving geen onderscheid tussen zorgouders, co-ouders en omgangsouders met gezamenlijk gezag. Zij zijn allen "ouders met gezamenlijk gezag" en als zodanig gelijk voor de wet en rechthebbend op dezelfde rechtsbescherming wat betreft hun door de rechter beschikte of bekrachtigde ouderschapsregeling, of dat nu een zorgouderschapsregeling heet, een omgangsregeling of een co-ouderschapsregeling.

Aangifte doen van onttrekking ouderlijk gezag bij de politie
In een situatie van gezamenlijk gezag houdt deze stellingname in, dat wanneer een zorgouder de kinderen weg houdt of niet tijdig beschikbaar stelt en daarmee onttrekt aan een door de rechter vastgestelde of bekrachtigde co-ouderschapsregeling of omgangsregeling, dat dan de omgangsouder of co-ouder op grond van het Hoge Raad arrest bij de politie aangifte moet kunnen doen tegen de zorgouder wegens het delict "onttrekking aan het ouderlijk gezag".

Als u slachtoffer bent geworden van een delict, kunt u het beste zo snel mogelijk aangifte doen bij uw politiekorps. Dat kan op het politiebureau en bij een aantal politiekorpsen ook telefonisch of via internet (voor een aantal delicten). Door op de website van de politie op de plaats te klikken waar het delict heeft plaatsgevonden, kunt u zien hoe u in die plaats aangifte kunt doen.

"Klacht niet-opname-aangifte" bij de Hoofdofficier van Justitie
Het komt daarbij voor dat de politie weigert uw aangifte onttrekking ouderlijk gezag op te nemen op grond van de tot aan het Hoge Raadsarrest van 15 februari 2005 door politie en justitie gebezigde opvatting dat van strafbare onttrekking geen sprake kon zijn indien beide ouders het gezag deelden.

Als de politie weigert uw aangifte onttrekking op te nemen dan adviseren wij
om - wederom op grond van het Hoge Raadsarrest van 15 februari 2005 - tegen de weigering van de politie een "klacht niet-opname-aangifte" in te dienen bij de Hoofdofficier van Justitie. (Let op: Laat u niet verleiden tot het indienen van een tijdrovende en vaak nutteloze interne klacht bij de politie zelf, maar dien uw klacht niet-opname-aangifte in bij het Openbaar Ministerie, c.q. de Hoofdofficier van Justitie.)

"Klacht niet-vervolging" bij het gerechtshof tegen sepot OM (artikel 12 Sv)
Indien ook het OM uw klacht terzijde legt en besluit tot seponeren van uw aangifte dan kunt u zelf als rechtstreeks belanghebbende tegen dit OM-sepot een "klacht niet-vervolging" indienen bij het gerechtshof op grond van de zogenaamde artikel 12 strafvorderingsprocedure (artikel 12 Sv). (Let weer op: Laat u wederom niet verleiden tot het indienen van een tijdrovende en vaak nutteloze klacht tegen het OM-sepot van uw aangifte bij het OM zelf, maar dien uw klacht in bij het gerechtshof op grond van Art. 12 Sv.)

U kunt dit tot nu toe allemaal nog steeds geheel zelf en zonder advocaat doen.

Artikel 12 Sv
Artikel 12 Sv. is een vreemde eend in de bijt. Met een eenvoudig briefje kunnen burgers bij de gerechtshoven klagen over de beslissing van een officier van justitie om een strafbaar feit niet (verder) te vervolgen. Bij toewijzing van het beklag moet het Openbaar Ministerie tegen wil en dank de zaak voor de strafrechter brengen. Staatsrechtelijk een bijzondere figuur.

Art. 12 Sv.
1. Wordt een strafbaar feit niet vervolgd of de vervolging niet voortgezet, dan kan de rechtstreeks belanghebbende daarover schriftelijk beklag doen bij het gerechtshof, binnen het rechtsgebied waarvan de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging is genomen. Indien de beslissing tot niet vervolging is genomen door de officier van justitie bij het landelijk parket, is bevoegd het gerechtshof te 's-Gravenhage.
2. Onder rechtstreeks belanghebbende wordt mede verstaan een rechtspersoon die krachtens zijn doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden een belang behartigt dat door de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging rechtstreeks wordt getroffen.

Wilt u meer weten over het als burger zelf klagen bij het gerechtshof over een sepotbeslissing van het OM over uw aangifte dan is van Juridische uitgeverij Ars Aequi in 2004 in de zgn. Prinsengrachtreeks een aardig boekje over klagen bij het gerechtshof op grond van artikel 12 Sv. verschenen. Zie verder ook Rechtspraak NL.8 opmerkingen:

 1. Het idee is prachtig om jurisprudentie in dergelijke familierechtzaken samen te vatten.

  De aangifte via internet is niet altijd de weg, zo blijkt, velen korpsen ondersteunen slechts een aangifte van fiets tot auto of vernielingen.

  Is het geen idee een standaardformulier te plaatsen om de aangifte per fax en post te versturen.

  Alvast bedankt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Net zoals ik een sjabloonachtig formulier voor een aangifte tegen RvK medewerkers heb geplaatst zal ik nu ik, met vertraging wel aangifte heb kunnen doen, bij afwijzing een 12 SV procedure voeren. Mijn inleidende geschrift zal ik dan ook als sjabloonversie plaatsen. Dan kunnen anderen dit ook doen.

  De aangifte staat tegen RvK medewerkers staat hier.
  http://www.sos-papa.com/testforum/viewthread.php?action=attachment&tid=269&pid=1242

  (Noot: het feit kindermishandeling is ook nog aan deze aangifte toegevoegd)

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Kun je wel aangifte per fax of post doen? Dat zou met de politie moeten worden opgenomen. Maar als dat kan dan hou ik me aanbevolen voor een sjabloon of standaardaangifte en zal het als jullie het toesturen graag opnemen in de hoofdtekst hierboven.

  Alvast bedankt.

  Samensteller Jurisprudentie Ouderschap na scheiding NL

  BeantwoordenVerwijderen
 4. We zijn inmiddels 3 jaar verder na het plaatsen van het laatste bericht,maar ik heb dezelfde problematiek en inmiddels zijn er nieuwe wetten omtrent de vaders en omgang.

  Ik ben ruim 8 jaar samen met een lieve man,die zolang als ik hem ken,strijd om een omgang met zijn nu bijna 9 jarige dochter.
  Hij heeft zijn dochter bij geboorte wel erkend,maar niet het gesamenlijk gezag aangevraagt met zijn toenmalige vriendin.Ze zijn nooit getrouwd geweest en ze hadden ook geen samenlevingscontract.
  De moeder werkt al vanaf het begin niet mee aan een goede omgang en mijn man en zijn dochter zijn dus meerdere malen tussen de omgangsregelingen door,die overigens via een rechter werden begeleid,uit elkaar gehouden door de moeder.
  Zijn dochter staat inmiddels al 3 jaar onder toezicht en heeft een voogt,maar de situatie en handelingen van moeders kant zijn onverandert.
  Ze heeft al 2 schriftelijke aanwijzingen ontvangen,maar blijft de omgang frustreren.
  Mijn man wil aangifte doen,maar men zegt dat het niet kan omdat hij geen gesamenlijk gezag heeft en deze bij de rechter moet aanvragen.Maar er is toestemming van de moeder nodig en die geeft ze niet.Later lees ik dat hij wel aangifte mag doen omdat hij zijn dochter erkent heeft.Ook kan hij zonder toestemming,omdat moeder geen medewerking verleent,het gesamenlijk gezag rechtstreeks bij de rechter aanvragen.
  HOE ZIT HET NOU? WIJ SNAPPEN ER ZO NIKS MEER VAN.
  Volgende week vrijdag mag mijn man om 19:00 zijn dochter ophalen en zaterdag om 16:00 weer thuisbrengen,maar wij vermoeden dat de moeder haar niet meegeeft.
  Kan mijn man nu wel of niet de hulp bij politie inschakelen?
  De afspraak is vastgelegt middels een schriftelijke aanwijzing via BJAA.
  Zijn dochter woont in A'dam noord en er zit een politiebureau vlak tegenover haar.(achter Mosplein)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Mijn man heeft een omgangsregeling met zijn dochter middels een OTS.
  De moeder werkt niet mee en volgende week vrijdag zou hij zijn nu bijna 9 jarige dochter op mogen halen om 19:00 en op zaterdag weer terugbrengen om 16:00
  De regeling staat vast in een schriftelijke aanwijzing.
  Mag mijn man aangifte doen als hij zijn dochter niet meekrijgt?
  Hij heeft haar bij geboorte wel erkent,maar geen gesamenlijk gezag gevraagt.Ze waren niet getrouwd en hadden geen samenlevings contract.
  Hij wil alsnog het ges.gezag aanvragen,maar moeder weigert haar medewerking.Kan het ook zonder haar toestemming.Ik had namelijk ergens gelezen van wel.Er word gezegt dat mijn man geen aangifte mag doen omdat hij het gezag niet heeft,maar hij heeft zijn dochter wel erkent.En ook daarbij wordt beweerd dat hij wel aangifte mag doen omdat hij zijn dochter erkend heeft.En de omgang is middels een OTS regeling en schriftelijke aanwijzing vastgelegt.
  HELP ONS!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het is mijn man nog niet gelukt om aangifte te doen. Na geschreven te hebben naar alle parijen in de gemeente, hebben we nu morgen 30 juli, 2009 een gesprek met de teamleider van de politie van onze woonplaats. Deze meneer gaat er van uit dat er geen strafbaar feit is omdat in de laatste beslissin van de rechtbank staat dat Jeugdzorg de omgang opgang moet brengen. Er is een onderzoek van de Raad geweest, er is voor het tweede jaar een OTS, er zijn twee gezinsvoogden en nog altijd is het Jeugdzorg niet gelukt om enige vorm van omgang voor op gang te brengen. Nu, na 2,5 jaar wordt er gezegd dat de kinderen niet willen. Volgens ons heeft dit niets te maken met aangifte op grond van art. 279. Mijn man heeft weinig hoop dat de kinderen van mening zullen veranderen. Dit gaat om het strafbare feit dat er gepleegd is door de moeder door de kinderen weg te houden bij de vader terwijl er een omgangsregeling was. Sterker nog er was een co-ouderschap van 50% + gezamelijk gezag.

  Hebben wij gelijk?

  Help...alsjeblieft.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Vol enthousiasme heb ik dit blog gelezen. Eindelijk dacht ik mijn ex-vrouw aan te kunnen pakken zodat onze kinderen en ik een normale band kunnen houden. Sinds een jaar belemmert ze nl. de uitvoering van de vastgestelde omgangsregeling. Het meest trieste is dat ze de kinderen manipuleert om te zeggen (of mailen) dat ze niet bij me willen zijn. De enkele keer dat ze wel bij me zijn, hebben we veel plezier en zeggen ze dat ze het fijn bij me vinden. Kortgeleden heeft hun moeder eindelijk per mail gestelt dat ze het niet goed vindt dat de kinderen naar me toe komen en dat ze hen alleen mee laat gaan op zondag, ipv vrijdagavond t/m zondagmiddag. Uiteraard ben ik een civiele zaak begonnen. De zitting moet nog plaatsvinden.
  Graag had ik haar ook strafrechtelijk aangepakt. Echter bij het lezen van de uitspraak van de Hoge Raad krijg ik het idee dat dit helemaal niet bruikbaar is in mijn geval. De zaak waar de uitspraak over gaat is zo afwijkend van mijn situatie. Graag ontvang ik inzichten hoe ik mijn ex wel strafrechtelijk kan aanpakken.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Beste Sam,

  Je schrijft: "Graag had ik haar ook strafrechtelijk aangepakt. Echter bij het lezen van de uitspraak van de Hoge Raad krijg ik het idee dat dit helemaal niet bruikbaar is in mijn geval. De zaak waar de uitspraak over gaat is zo afwijkend van mijn situatie. Graag ontvang ik inzichten hoe ik mijn ex wel strafrechtelijk kan aanpakken."

  Strafrechterlijk aanpakken middels aangifte van onttrekking (WvS, art. 279) bij de politie is ook helemaal geen makkelijke zaak maar vergt doorzettingsvermogen. Want zowel politie (bij de aangifte) als justitie (bij het te nemen besluit tot vervolging) proberen vaders i.t.t. moeders voortdurend af te schepen en met een kluit in het riet te sturen blijkt uit de ervaringen. Zij voeren een ontmoedigingsbeleid. Je moet dus wel doorzetten als je dat wilt.

  De beide uitspraken van de Hoge Raad zijn echter van toepassing op alle vaders en moeders met (1) GEZAMENLIJK GEZAG NA DE SCHEIDING en (2) EEN DOOR DE RECHTBANK BESCHIKTE EN VASTGESTELDE OMGANGSREGELING, terwijl (3) DE ANDERE OUDER DEZE BESCHIKTE OMGANGSREGELING MET OPZET (DUS GEEN OVERMACHT) NIET NAKOMT.

  Als je met andere ouders van gedachten wilt wisselen over een dergelijke aangifte dan kan ik je op jouw verzoek abonneren op de nieuwsbrief van het Vaderkenniscentrum/ Stichting Kind en Omgangsrecht.

  Sterkte,

  Peter Tromp
  Vaderkenniscentrum/ Stichting Kind en Omgangsrecht
  vaderkenniscentrum @ gmail . com
  030 - 238 3636

  BeantwoordenVerwijderen