zaterdag, oktober 25, 2008

209. Presentatie nieuwe benadering personen- en familierecht op themadag de Nieuwe Familie van het Studiecentrum Rechtspleging SSR

Zutphen, 14 oktober 2008 - Op 16 oktober a.s. organiseert SSR de themadag de Nieuwe Familie. SSR lector personen- en familierecht mr. Alexander Labohm houdt die middag een rede waarin hij een nieuw inzicht presenteert van ‘de nieuwe familie’. Ofwel een nieuwe benadering van het personen- en familierecht. Prof. dr. ir Iteke Weeda, hoogleraar emancipatievraagstukken, geeft haar mening op het onderwerp vanuit een sociologisch perspectief. Een selectie van deskundige inleiders zoals raadsheren, advocaten en hoogleraren verzorgen verschillende workshops.

Deze dag is bestemd voor leden en medewerkers uit de RO betrokken bij het familie- en jeugdrecht. Ook toegankelijk voor advocaten, accountants, notarissen, mediators en psychologen.

De locatie Koninklijke Jaarbeurs Beatrix gebouw in Utrecht. Tijd: 13.30-18.30 uur. Deelname: kosteloos.

Download hier de programmaflyer voor het totale programma

Alexander Labohm Lector familierecht bij SSR en raadsheer aan het Gerechtshof in ’s Gravenhage

“Voor het familierecht is SSR bezig met een inhaalslag. We moeten steeds streven naar een zo goed mogelijke aansluiting tussen de verschillende niveaus van onze cursussen en ervoor waken dat er geen doublures optreden. Maar we moeten ook zorgen voor voldoende verschillende docenten, zodat kijken, luisteren en denken bij SSR vanuit diverse invalshoeken gebeurt – even divers als het familierecht.”

'Nieuwe Families' uitdaging voor familierechter

Bron: Studiecentrum Rechtspleging SSR IPTC – ANP Pers Support - Rubriek: Binnenland : Justitie / Rechtspraak-Sociale Vraagstukken / family / divorce Publicatietijd: 13/10/2008 07:02

Dit is een origineel persbericht.

SSR, OPLEIDINGSINSTITUUT VAN DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE

Zutphen, 9 oktober - Op donderdag 16 oktober 2008 organiseert Studiecentrum Rechtspleging (SSR), hét opleidingsinstituut van rechters en officieren in Nederland, de themamiddag 'De Nieuwe Familie: van Aardappeleters tot fast food snackers', bestemd voor familie- en jeugdrechters, officieren van justitie, advocaten, notarissen, accountants en psychologen. Locatie is de Koninklijke Jaarbeurs in Utrecht.

'De Nieuwe Familie' staat voor de vele nieuwe en verschillende samenlevingsvormen die Nederland nu kent zoals LAT-relaties van gescheiden ouders, lesbische huwelijken met eigen kinderen, homohuwelijken met geadopteerde kinderen, nieuwe gezinnen met kinderen uit een eerste en tweede huwelijk etc. Nieuwe samenlevingsvormen die leiden tot nieuwe maatschappelijke én juridische problemen. De themamiddag staat daarom in het teken van een nieuwe en actuelere benadering van het personen- en familierecht waar uitwisseling van kennis van diverse disciplines centraal komt te staan.

Familierechter steeds vaker oordelen in complexe problemen

Het juridisch touwtrekken rond baby Donna waar een draagmoeder haar baby via internet verkoopt aan pleegouders en de biologische vader de baby opeist, is een voorbeeld van een 'Nieuwe Familie' probleem waarmee dit keer de rechtbank Utrecht werd geconfronteerd. Andere voorbeelden zijn de kinderontvoeringen, dwaze vaders die hun kinderen niet meer zien en in het ergste geval de kinddodingen en zelfdoding door een emotioneel ontspoorde ouder. Met name de echtscheidingen van deze nieuwe samenlevingsvormen maakt dat de familierechter steeds vaker een oordeel moet vellen in complexere zaken.

"Was u destijds verliefd op meneer?"

Mr. Alexander Labohm is raadsheer in het gerechtshof in Den Haag en sinds 1 januari 2008 benoemd tot lector personen- en familierecht bij SSR. Het personen- en familierecht is zijn passie. Hij introduceert tijdens deze themamiddag de term 'De Nieuwe Familie'. Samen met prof. dr.ir. Iteke Weeda, hoogleraar emancipatievraagstukken aan de Rijksuniversiteit Groningen, houdt hij een pleidooi om familieproblemen op een nieuwe manier te benaderen. De familierechter heeft niet alleen kennis nodig van andere rechtsgebieden zoals fiscaal recht en het huwelijksvermogensrecht maar ook van andere disciplines zoals de psychologie. Met deze kennis krijgt de familierechter meer inzicht in het juridische, zakelijke maar vooral in het menselijk proces van scheiden. Labohm pleit voor een eerdere interventie door de familierechter, waarbij het menselijk proces naast het juridisch proces synchroon loopt. Zo kan de familierechter zowel op juridisch als op menselijk niveau maatwerk leveren. Dit voorkomt vervreemding tussen ouders en emotionele schade bij of ontsporing van betrokken kinderen.

Grote belangstelling Personen- en familierecht

Het enthousiasme voor de dag is groot. Ruim 300 mensen uit de rechterlijke organisatie en andere disciplines hebben zich bij SSR aangemeld. Diverse inleiders uit het veld behandelen in workshops het echtscheidingsproces vanuit verschillende perspectieven.

De dag is tevens de kick-off van een te ontwikkelen vernieuwd opleidingsprogramma personen- en familierecht dat SSR in de komende twee jaar wenst te ontwikkelen voor rechters, gerechtssecretarissen, officieren van justitie en parketsecretarissen en raio's. Dit brede cursusprogramma, bestaande uit ruim zestig cursustitels, varieert in onderwerp en rechtsgebied bijvoorbeeld van Verwerken van traumatische ervaringen, Mediation, Fiscaal recht tot Marokkaans en Turks recht).

Links: http://www.ssr.nl/


Meer informatie? De Themadag flyer met het programma is nu digitaal beschikbaar op www.ssr.nl.


Workshopthema’s:

  • Ouderschapsonderzoek
  • De stem van het kind
  • Het menselijke proces van scheiden
  • Het "leerlandschap" van de rechterlijke organisatie en de rol van SSR
  • De verplichte vertegenwoordiging van de advocaat bij echtscheiding
  • De rol van de accountant bij de gerechtelijke procedures
  • De rol van de boedelnotaris

Studiecentrum Rechtspleging (SSR) is al bijna vijftig jaar hét opleidingsinstituut van de rechterlijke organisatie in Nederland. Opdrachtgevers zijn de Raad voor de rechtspraak en het College van procureurs-generaal. Jaarlijks biedt SSR meer dan 400 verschillende cursussen en leergangen variërend van basis-, specifieke- , verdieping- en mastercursussen aan rechters, officieren van justitie en hun ondersteunende medewerkers. Al meer dan veertig jaar is SSR ook verantwoordelijk voor de raio-opleiding (rechterlijke ambtenaar in opleiding) die jonge juristen opleidt tot rechter of officier. Verschillende cursussen zijn ook toegankelijk voor de advocatuur. Door de sterk gestegen vraag naar opleidingen en bijscholing ontvangt SSR nu jaarlijks bijna 24.000 cursusdeelnemers op de cursuslocaties in Zutphen en Utrecht. Docenten zijn zeer ervaren professionals uit het veld en de universitaire wereld. Zo slaat SSR een belangrijke brug tussen theorie en praktijk hetgeen het Studiecentrum ook internationaal gezien tot een uniek opleidingsinstituut en ontmoetingsplaats maakt.