donderdag, december 15, 2011

Gewonnen zaak betreft ID Kaart kort geding.

De vereiste gedeelde toestemming voor de aanvraag van een ID-kaart of paspoort voor een betrokken kind levert periodiek onenigheid op tussen de beide ouders bij gezamenlijk gezag na een scheiding. Hieronder bericht een anonieme vader over de gang van zaken daarover bij de rechtbank:


Beste vaders en andere lotgenoten,

Gisteren was het zover, mijn ex, daagde mij voor een kort geding betreffende vervangende toestemming door de rechter voor de aanvraag van een ID-kaart voor mijn zoon.

Het ging als volgt. Ik had de moeder al per SMS laten weten (ons enige communicatiemiddel) dat ik als voorstel had ons zoontje beide in een nieuw aan te vragen paspoort wilde laten bijschrijven. Dit na een actie van mij om zijn ID kaart in te trekken, nadat moeder ongeoorloofd naar het buitenland naar een andere bestemming ging.
Kortom moeder wilde koste wat het kost vervangende toestemming van de rechter voor de aanvraag van een ID-kaart.

Ik als vader heb een geheel normaal voorstel gedaan, waar niet op in gegaan werd.
Mijn advocaat (Kaya te Enschede) had het geweldige idee zowel een ID als paspoort aan te vragen, en ja, ik heb dit bij twee gemeentes nagevraagd, en dit kan binnen burgerzaken.

De rechter gaf ons tijdens de zitting even 10 min. overleg voor de partijen onderling.
Moeder leek eieren voor haar geld te kiezen, en had wel door dat ze in een lastig parket zat.
Ze had het wel door, maar had hoor haar koppigheid nog het lef te vragen, dat ze wel akkoord ging als ik als vader zowel de ID kaart (die ik toen al betaald had) èn het paspoort zou betalen. Ik heb hier uiteraard niet mee ingestemd, omdat door haar eigen toedoen de ID kaart door mij ingetrokken was.
Ik heb toen gemeld dat ik bereid was toestemming te verlenen om eigenhandig een ID en paspoort aan te vragen, met de vermelding dat zij als moeder de ID kaart houd, en ik als vader het paspoort (waar ik ook de kosten voor draag).

Kortom na terugkomst bij de rechter werd aangegeven dat we er wel uitgekomen waren en moeder eieren voor haar geld koos. en dus een duidelijk gewonnen zaak.
Ook de eis van moeder om mij als vader de proceskosten op te spelden werd genegeerd.

Vaders en andere lotgenoten, ik kan alleen maar zegen, blijf vechten voor je kind, en dit is een methode, die beslist werd binnen het kromme wetsstelsel in Nederland, maar jij als vader (of moeder) kunt bereiken geen gezeur meer te hebben over een geldig reisdocument of krijgen daarvan. Intrekken, en via de rechter voor laten komen, en met dit voorstel komen.

Vriendelijke groet
Een vader


_____
Disclaimer: Op deze website wordt geen sluitend juridisch advies gegeven: neemt u hiervoor, als het zover komt, contact op met bijvoorbeeld een advocaat, notaris of de geëigende overheidsinstanties. Deze website huldigt een eigen rechtsopvatting op een rechtsgebied dat in ontwikkeling is. Hoewel er de grootst mogelijke algemene zorg aan uw adviesverzoek en – in voorkomend geval - melding besteedt wordt, zijn we niet aansprakelijk voor de gegeven adviezen. Adviezen en reacties worden uitsluitend gegeven onder volledige uitsluiting van alle aansprakelijkheid voor de gegeven adviezen en reacties.
_____

donderdag, december 08, 2011

363. Proces Verbaal van Artikel 12 procedure bij het Gerechtshof tegen uitgestelde vervolging van moeder voor onttrekking (WvS, Art. 279)

Ondanks de in 2009 door de kinderrechter bij gezamenlijk gezag beschikte omgangsregeling tussen een Friese vader en zijn zoontje van een weekeinde per 2 weken, heeft moeder na beëindiging van de Onder Toezicht Stelling (o.t.s.) sinds 27 september 2010 eenzijdig besloten voor eigen rechter te gaan spelen en het zoontje niet meer mee te geven aan vader.

Gevolg was dat tussen vader en zoon eerst na ca. 5 maanden pas weer 5x een begeleid contact via een omgangscentrum werd gestart via jeugdzorg, en daarna na nog weer 3 maanden stilstand 4x een begeleid contact via een omgangshuis van Humanitas tot stand kwam, waarna het afgesproken traject wederom door moeder voortijdig beëindigd werd.

Ten einde raad besloot de vader uiteindelijk na zoveel omgangsfrustratie door de moeder bij de politie aangifte van onttrekking (WvS, Art. 279) tegen moeder te doen.

Politie en justitie weigerden echter werk van de aangiften van vader te maken en tot vervolging van moeder over te gaan, waarna vader bij het Gerechtshof een Art. 12 procedure is gestart om aan het gerechtshof te vragen de vervolging van moeder aan justitie en politie te gelasten.

Hieronder het geanonimiseerde proces-verbaal van de behandeling door het Gerechtshof Leeuwarden van deze door vader aangespannen Art. 12 procedure:

(Klik op de afbeeldingen voor een vergrote weergave)Verdere toelichting:

Voor gescheiden ouders met een door de rechter vastgestelde omgangsregeling en gezamenlijk gezag, die geconfronteerd worden met het door de zorg- of verblijfsouder eenzijdig frustreren of stop zetten van de door de rechter vastgestelde omgangsregeling bestaat de mogelijkheid om bij de politie aangifte van onttrekking (Wetboek van Strafrecht, Artikel 279) te doen.

In plaats van deze aangiften op te nemen en de strafvervolging van omgangsfrustrerende zorgouders adequaat ter hand te nemen, reageren politie en justitie uit ondeskundigheid, onwetendheid en onwelwillendheid echter vaak ten onrechte afhoudend tegenover deze aangiften van onttrekking door omgangsouders. In plaats van de aangifte op te nemen en te vervolgen wordt de omgangsouder daarbij door politie en justitie dan ten onrechte door verwezen naar een advocaat en de familierechter onder de mededeling dat dit geen zaak voor politie en justitie zou zijn.

Het is daarbij dan zaak dat omgangsouders zeer vasthoudend zijn en zich door politie en justitie niet met een kluit in het riet laten sturen.

Wanneer politie en justitie ook dan blijven weigeren de aangifte van onttrekking door de omgangsouder op te nemen en te vervolgen dan kan de omgangsouder hiertegen in beroep komen bij het gerechtshof middels een zgn. "Artikel 12 procedure". Daarvoor is niet persé een advocaat nodig, de omgangsouder kan deze zaak (het besluit van het OM om niet te vervolgen) zonodig ook zelf bij het gerechtshof voorleggen.

Ter informatie daarom hierboven het Proces Verbaal van de Eerste zitting van een aangehouden Artikel 12 procedure bij het Gerechtshof Leeuwarden hieronder. In februari 2012 is de vervolgzitting in deze Artikel 12 Procedure.

_____
Disclaimer: Vader Kennis Centrum (VKC) kan geen sluitend juridisch advies geven: neemt u hiervoor, als het zover komt, contact op met bijvoorbeeld een advocaat, notaris of de geëigende overheidsinstanties. VKC huldigt een eigen rechtsopvatting op een rechtsgebied dat in ontwikkeling is. Hoewel VKC de grootst mogelijke algemene zorg aan uw adviesverzoek en – in voorkomend geval - melding zal besteden, is VKC niet aansprakelijk voor de gegeven adviezen. Adviezen en reacties van VKC worden uitsluitend gegeven onder volledige uitsluiting van alle aansprakelijkheid van VKC voor de door haar gegeven adviezen en reacties.
_____

woensdag, december 07, 2011

Vaders van cruciaal belang bij scheiding

Relatie met uitwonende vader na scheiding van cruciaal belang voor kind
Universiteit van Amsterdam, Woensdag 7 december 2011, 11:00 uur
Promotie: Mw. E.M. Hakvoort/ Pedagogiek

Parenting and child adjustment after divorce
Scheiden heeft een negatieve invloed op het welzijn van kinderen, zo blijkt uit een groot aantal studies. Esther Hakvoort onderzocht de kwaliteit van gezinsrelaties na een scheiding. Net als in intacte gezinnen, hangen in scheidingsgezinnen de relaties tussen de verschillende gezinsleden met elkaar samen, zo blijkt uit de studie. Bovendien blijkt de uitwonende vader van cruciaal belang voor het kind. Een warme relatie tussen vader en kind zorgt voor meer zelfvertrouwen en sociale competentie van kinderen. Daarnaast spelen conflicten tussen moeder en ex-partner een belangrijke rol in het vóórkomen van probleemgedrag van kinderen. Hakvoort bevestigt met haar studie dat kinderen in scheidingsgezinnen meer risico lopen op het ontwikkelen van problemen. Dit risico lijkt echter niet echter zozeer te worden veroorzaakt door de echtscheiding zelf, maar door de kwaliteit van de gezinsrelaties na de scheiding. Ouders die gaan scheiden staan daarom voor de belangrijke opgave om een relatie die gebaseerd was op wederzijdse gevoelens, om te vormen naar een relatie gebaseerd op de gedeelde zorg voor het kind, aldus Hakvoort.

Promotor: dhr. prof. dr. J.M.A. Hermanns
Locatie: Aula van de UvA; Singel 411; 1012 WN Amsterdam
Deelname: Toegang vrij
Bron: UvA Persvoorlichting

--------------------------------

Vandaag in het Dagblad van het Noorden

GRONINGEN/ASSEN - Vaders zijn, ook na een scheiding, van cruciaal belang voor het welbevinden van kinderen. Een warme band met vader vergroot het zelfvertrouwen en komt sociaal functioneren ten goede.

Bijlage: De 4 bijbehorende krantenknipsels

_____
Disclaimer: Op deze website wordt geen sluitend juridisch advies gegeven: neemt u hiervoor, als het zover komt, contact op met bijvoorbeeld een advocaat, notaris of de geëigende overheidsinstanties. Deze website huldigt een eigen rechtsopvatting op een rechtsgebied dat in ontwikkeling is. Hoewel er de grootst mogelijke algemene zorg aan uw adviesverzoek en – in voorkomend geval - melding besteedt wordt, zijn we niet aansprakelijk voor de gegeven adviezen. Adviezen en reacties worden uitsluitend gegeven onder volledige uitsluiting van alle aansprakelijkheid voor de gegeven adviezen en reacties.
_____