donderdag, september 28, 2006

93. Gescheiden vader klem tussen de gemeentelijke woonregels

Bestuursrechter mw. mr. M.A.C. Prins van de Rechtbank Dordrecht heeft aangekondigd te gaan bekijken of de gemeentelijke huisvestingsverordening van Dordrecht nog wel goed in de pas loopt met het nieuwe familierecht, waarin ouders gedeeld gezag over hun kind kunnen hebben. De gemeente gaat nu uit van slechts één vaste woonplaats van een kind.

Hier is sprake van een groot probleem in het gemeentelijk herhuisvestingsbeleid van alle Nederlandse gemeenten, waarvan de kinderen van co-ouderende gescheiden vaders uiteindelijk de dupe worden. Doordat meezorgende gescheiden vaders door de gemeente steeds aangemerkt worden als “alleenstaanden”, krijgen zij te kleine woonruimte toegewezen, waardoor zij hun kinderen niet meer thuis kunnen ontvangen en de kinderen hun vader als co-ouder verliezen. Daarom hulde voor deze bestuursrechter, die haar verantwoordelijkheid neemt om de gemeente Dordrecht hierop aan te spreken.

Drs. P.A.N. Tromp, Vader Kenniscentrum i.o.

Gescheiden vader klem tussen de woonregels

AD.nl - 24 uur per dag actueel nieuws / Zelf reageren / zaterdag 16 september 2006

DORDRECHT - A. Tahiri uit Dordrecht ’kampeert’ momenteel beurtelings bij verschillende familieleden. Voor hem is dat nog wel te doen, voor zijn zoontje is het veel erger. Maar vader komt voorlopig niet in aanmerking voor een huurhuis. Gisteren probeerde hij via de bestuursrechter op zijn minst een urgentieverklaring te krijgen, die het Dordtse gemeentebestuur eerder afwees.

Tahiri is in zekere zin het slachtoffer van zijn eigen eerlijkheid. Toen hij twee jaar geleden scheidde, kon hij door zijn lange woonduur vlot een andere huurwoning krijgen. Toen echter bleek dat hun kind toch wel erg leed onder de scheiding, probeerden de ouders het weer samen. Omdat Tahiri een bijstandsuitkering heeft, meldde hij dit aan de sociale dienst, die daarop van de twee uitkeringen een uitkering voor samenwonenden maakte.

De huur van zijn eigen huis zegde hij op, omdat je van één uitkering niet twee woningen kunt betalen. Toen toch bleek dat het samenwonen niet ging, verliet Tahiri voor de tweede maal de gezamenlijke woning. Maar nu zonder woonduur, en daardoor zonder uitzicht op een woning. Een woordvoerder van de gemeente stelde gisteren dat het beter was geweest het andere huis nog even aan te houden. De sociale dienst zou zelfs bereid zijn mee te werken aan een proefperiode samen wonen.

Bestuursrechter M.Prins gaat bekijken of de gemeentelijke huisvestingsverordening nog wel goed in de pas loopt met het nieuwe familierecht, waarin ouders gedeeld gezag over hun kind kunnen hebben. De gemeente gaat uit van één vaste woonplaats van een kind.

Reacties/Zelf reageren:

Zie ook:

· Papa woont in zijn auto

· Hoe de gemeente Heiloo met een coöuderschapsvader en zijn kinderen omgaat

Geen opmerkingen:

Een reactie posten