zaterdag, september 16, 2006

92. Utrechts amendement op PvdA-Verkiezingsprogramma: "Terugbrengen van vaders, moeders en grootouders in het leven van scheidingskinderen"


Utrechts amendement op PvdA-Verkiezingsprogramma Kamerverkiezingen 2006


Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de PvdA Afdeling Utrecht over het verkiezingsprogramma is op donderdag 14 september 2006 op mijn voordracht het volgende Utrechtse wijzigingsamendement aangenomen op het PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006:

Het Utrechtse wijzigingsamendement op het PvdA ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 bij "1. Werken aan het Nederland van morgen" (Nieuw punt 1.9) luidt:

Afdeling Utrecht

------------------------------------------------------------
1.9. Terugbrengen van vaders, moeders en grootouders in het leven van scheidingskinderen waar dat verantwoord is door aanpassing van het familierecht naar Belgisch voorbeeld:

“Ook na een scheiding hebben zowel de vader als de moeder gelijke rechten én plichten ten aanzien van hun kinderen. De PvdA gaat het familierecht zo aanpassen dat ongelijkheid en onrechtvaardigheid verdwijnd en stelt het belang van het kind voorop. Door wettelijke invoering van het uitgangspunt van gedeeld verblijfsco-ouderschap na scheiding - naar model van de op 4 september 2006 op initiatief van de PS en SPa, de zusterpartijen van de PvdA in België, ingevoerde Wet Laurette Onkelinx (*) - worden vaders, moeders en grootouders weer teruggebracht in het leven van scheidingskinderen waar dat verantwoord is."

(*) De Belgische "Wet tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind" d.d. 18 juli 2006 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 september 2006 is vernoemd als de Wet Laurette Onkelinx naar de initiatiefneemster tot de wet, mevrouw Laurette Onkelinx, federale Vice-premier en Minister van Justitie namens de PS, zusterpartij van de PvdA in België.
-----------------------------------------------------------------------------
Het huidige punt 1.9 uit het PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 wordt vervolgens doorgenummerd naar 1.10, etc.....

Het Utrechtse amendement zal nu op 30 september en 1 oktober a.s. door de Utrechtse congresafgevaardigden verdedigd en ter stemming gebracht worden tijdens het landelijke PvdA Verkiezingscongres in de van Nelle fabriek in Rotterdam.

De gezamenlijke congresafgevaardigden van alle 450 PvdA afdelingen zullen daar dan over het Utrechtse wijzigingsamendement op het verkiezingsprogramma stemmen. Daarvan hangt het af of het amendement ook onderdeel zal gaan uitmaken van het PvdA Verkiezingsprogramma voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november a.s.

Oproep aan PvdA leden om er binnen de eigen lokale PvdA afdeling bij de eigen congresafgevaardigden op aan te dringen dat op het landelijke PvdA verkiezingscongres vóór het "Utrechtse amendement" zal worden gestemd:

Daarom een oproep aan alle PvdA leden en PvdA belangstellenden om de eigen lokale PvdA afdeling actief per email en direct te benaderen en er daarbij op aan te dringen dat de congresafgevaardigden van de eigen afdeling naar het landelijke verkiezingscongres het Utrechtse PvdA amendement op het verkiezingsprogramma met hun stem zullen steunen.Ga zelf ook naar het landelijke PvdA verkiezingscongres in Rotterdam:


Het landelijke PvdA Verkiezingscongres op 30 september en 1 oktober in de van Nelle Fabriek in Rotterdam is verder toegankelijk voor iedereen: belangstellenden en PvdA leden. Meldt u daarom ook aan voor dit congres en laat ook daar van u horen.

Het Utrechtse wijzigingsamendement op het PvdA Verkiezingsprogramma ligt nu weliswaar op tafel, maar daarmee is het nog niet landelijk aangenomen. Laten we er daarom de komende twee weken waar mogelijk alles aan doen om het ook aangenomen te krijgen op het PvdA verkiezingscongres van 30 september a.s. Eenieder kan daaraan een eigen wezenlijke bijdrage leveren door om steun te vragen bij de eigen lokale PvdA afdeling en door aanwezig te zijn en van u te laten horen op het landelijke verkiezingscongres van 30 september in Rotterdam.
Zonder uw steun zal het wijzigingsamendement op 30 september mogelijk alweer stranden.

Peter Tromp
Pedagoog/Onderwijskundige


Zie verder ook:

- PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006
PvdA; 4 september 2006

- Opzoeken van de PvdA afdeling in uw gemeente om het afdelingsbestuur en de congresafgevaardigden van de afdeling om steun te vragen op het verkiezingscongres van 30 september a.s. voor het Utrechtse amendement: "Terugbrengen ouders en grootouders in het leven van scheidingskinderen waar dat verantwoord is, door hervorming van het familierecht naar Belgisch voorbeeld".
. Zoek de PvdA afdeling in uw gemeente via de PvdA website
. Zoek de PvdA afdeling in uw gemeente via Google

- Uzelf aanmelden voor het Landelijk PvdA Verkiezingscongres op 30 september en 1 oktober a.s. in de van Nellefabriek in Rotterdam waar over het verkiezingsprogramma en de ingediende wijzigingsamendementen besloten wordt

- Besluit van de Belgische Ministerraad van 3 december 2004 over de voordracht van de Belgische wet op de gelijkmatig verdeelde bewaring van het kind bij scheiding van de ouders
Belgische Kanselarij van de Eerste Minister - Ministerraad (Council of Ministers) van 3 december 2004

- Belgische Wet van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind verschenen in het Belgische Staatsblad van 4 september 2006
Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad - FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE; Publicatie : 2006-09-04

7 opmerkingen:

 1. Ik moest even lachen om deze absurde gedachtenwijziging van de PVDA.

  Waren zij niet diegenen die tegen het wetsvoorstel Luchtenveld gestemd hebben, heeft 1 van de dames niet het voorstel aan fladderen geschoten met wijzigingen. En dan nu nog geen 3 maanden later wijziging van koers?
  Is in NL niet ieder PVDA burgemeester de aanstuurder van het ontvaderingsbeleid?
  Of is het ordinair zieltjes werven?

  Nu, Wouter Bos, geef daar maar eens een helder eerlijk antwoord op.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste Vader van Julia en Joris,

  Even een misverstand uit de weg ruimen. Dit is juist geen wijzigingsamendement van de PvdA Partijleiding op het eigen verkiezingsprogramma, maar dit wijzigingsamendement werd afgelopen week door mij - de samensteller van deze website - ingediend bij de Afdeling Utrecht van de PvdA, daar verdedigd en daar aangenomen door de Afdeling Utrecht. Daaruit zou je kunnen concluderen dat in elk geval niet de hele PvdA oudervijandig en wereldvreemd is. Het wijzigingsamendement zal nu namens de Afdeling Utrecht ingediend en verdedigd worden op het Landelijke Verkiezingscongres van de PvdA op zaterdag 31 september a.s. in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Niet alleen de Afdeling Utrecht, maar alle 450 PvdA partijafdelingen sturen daar hun congresafgevaardigden naartoe om over de wijzigingsamendementen te stemmen. Van of het daar een meerderheid haalt hangt het af of de wijziging ook in het pvdA verkiezingsprogramma zal worden doorgevoerd.

  Maar vader van Julia en Joris: Een tegenvraag. Van welke politieke partij ben jij lid en wat heb jij gedaan om ervoor te zorgen dat die politieke partij iets doet aan de massale buitensluiting van scheidingskinderen van hun ouders en grootouders in het falende Nederlandse familierecht? Want dat helpt veel meer dan een beetje schamperen over Wouter Bos.

  Ik ben benieuwd wat jij hebt gedaan?

  Met vriendelijke groet,
  Peter Tromphzljsjy

  BeantwoordenVerwijderen
 3. En nu maar hopen dat het ook doorgaat, en niet bij verkiezingspraatjes zal blijven.Want de SP was ook al op dreef, nu de PvdA Gaan wij het dan toch nog meemaken?
  j.aalders Familie4justice

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ten eerste ben ik niet lid van enig politieke partij; dat bind en iedere politieke insteek is zo veranderbaar als het weer, of schoon ik zeker enig ambitie daarvoor niet uit de weg zou gaan. Als medeslachtoffer van het faalde familierecht ben ik inmiddels drie ontvaderd. Iedere vrije meningsuiting wordt met aangiften van stalking en aanverwante artikelen beantwoord en de vader de mond gesnoert. Tenslotte is de vader een bedreiging voor de RUST van de moeder. Ikzelf ben volledig financieel aan de grond geraakt zoals ieder vader die niet opgeeft. Feitelijk is de NL daarvoor verantwoordelijk maar mannen, dus vaders, hebben een ander rechtsniveau als moeders, ze hebben geen rechten, en worden afgedaan als anonieme spermadonors.

  Net als alle andere partijen heb ikzelf vragen gesteld die als het te moeilijk wordt niet beantwoord worden. Dat heet dan doodzwijgen en wegkijken tenslotte is het niet hun probleem, een typisch NL mentaliteit of het dat loyaliteit?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. En, is de stemming positief verlopen voor ontvaderd nederland?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Nee.

  1. Allereerst werd de tekst van het aangenomen amendement op eigen houtje door de secretaris Jeroen Muller van de PvdA afdeling Utrecht gewijzigd in:

  052. VOORSTEL: Toevoegen: Nieuw punt: Ook na een scheiding hebben zowel de vader als de moeder gelijke rechten én plichten ten aanzien van hun kinderen. De PvdA wil het familierecht zo aanpassen dat ongelijkheid en onrechtvaardigheid verdwijnt en stelt het belang van het kind hierbij voorop.
  Toelichting: Na een scheiding mag de zorg voor kinderen niet ophouden, vaders en moeders horen hierbij een gelijke positie te hebben, het belang van kind moet wel gewaarborgd zijn.

  2. Vervolgens kreeg het Amendement 52 van de PvdA afdelingen Utrecht - Amersfoort daarop meteen een negatief stemadvies van de PvdA partijleiding.

  De schriftelijke (onzin)motivatie die de PvdA partijleiding gaf voor haar Negatieve Stemadvies bij het Amendement was:

  PRE-ADVIES PVDA: AFWIJZEN. De wet is op zich helder en rechtvaardig. Het probleem zit in de uitvoering. De fractie heeft op dit punt reeds initiatieven genomen.

  3. Tot slot is het Amendement afgelopen zaterdag 30 september 2006 op grond van dit negatief stemadvies van de PvdA partijleiding op het Rotterdamse verkiezingscongres door de verzamelde afgevaardigden van de PvdA zonder serieuze discussie weggestemd (slechts ca. 25 afgevaardigden stemden voor).

  BeantwoordenVerwijderen