vrijdag, februari 17, 2006

51. Nederlandse mannen en vrouwen hebben in meerderheid schoon genoeg van elkaar

Vooral mannen wonen steeds meer alleen

De laatste jaren stijgt het aandeel personen dat zonder partner woont gestaag meldt het CBS afgelopen maandag. Inmiddels woont één op de vier mannen van 18–62 jaar niet samen met een partner en heeft ook geen relatie. Voor vrouwen is dit één op de vijf. Mannen van 18–62 jaar wonen ook vaker alleen dan vrouwen. Dit komt vooral omdat vrouwen vaker alleenstaande ouder (394 duizend) zijn. Na een echtscheiding blijven de kinderen doorgaans bij de moeder wonen. Inmiddels woont eenderde van alle 18–62-jarigen zonder partner.

Peter Tromp
Fathercare Kenniscentrum Nederland

Meer mensen wonen zonder partner
CBS Webmagazine; Maandag 13 februari 2006 10:00

De laatste jaren stijgt het aandeel personen dat zonder partner woont gestaag. Inmiddels woont één op de vier mannen van 18–62 jaar niet samen met een partner en heeft ook geen relatie. Voor vrouwen is dit één op de vijf.

Eenderde 18–62-jarigen woont zonder partner

In 2005 waren er 3,3 miljoen personen van 18–62 jaar die zonder partner woonden. Dit is een derde van het totale aantal personen van die leeftijd. Het betreft alleenstaanden (1,6 miljoen) en thuiswonende kinderen (1,1 miljoen), alleenstaande ouders (394 duizend) en personen die als overig lid deel uitmaken van een meerpersoonshuishouden (178 duizend).

Zonder partner

Mannen van 18–62 jaar wonen vaker zonder partner dan vrouwen. Dit komt vooral omdat er meer alleenstaande mannen zijn dan alleenstaande vrouwen. Verder wonen meer mannen dan vrouwen nog bij hun ouders. Jongens verlaten namelijk gemiddeld op latere leeftijd het ouderlijk huis dan meisjes. Vrouwen zijn vaker alleenstaande ouder. Na een echtscheiding blijven de kinderen doorgaans bij de moeder wonen.

Personen (18–62 jaar) die zonder partner wonen

Alleen blijven of relatie
Uit onderzoek blijkt dat vier op de tien 18–24-jarige mannen die zonder partner wonen een vaste relatie hebben. Nog eens ruim vier op de tien willen graag een vaste relatie. Voor 45–62-jarige mannen is dit beeld anders: van hen willen zes op de tien (voorlopig) geen vaste relatie.

Het beeld onder 18–24-jarigen is voor vrouwen ongeveer gelijk aan dat voor mannen: ruim 80 procent heeft of wil een vaste relatie. Van de 45–62-jarige vrouwen wil twee derde (voorlopig) geen vaste partner.

Personen (18–62 jaar) die zonder partner wonen naar relatiewens, 2003

Relatieverleden
Mannen die ooit gehuwd zijn geweest, hebben of willen vaker een vaste relatie dan vrouwen die gehuwd zijn geweest. Deze vrouwen willen bijna twee keer zo vaak definitief geen vaste relatie als mannen.

Voor degenen die nooit getrouwd zijn geweest, geldt het tegenovergestelde: ongehuwde vrouwen hebben vaker een vaste relatie dan ongehuwde mannen. Ongehuwde mannen willen bovendien vaker definitief geen vaste relatie dan ongehuwde vrouwen

Personen (45–62 jaar) die zonder partner wonen naar relatiewens, 2003

Definitief alleen
Van de vrouwen die definitief geen vaste relatie willen en in het verleden getrouwd zijn geweest, geeft ruim de helft aan dat een relatie veel problemen geeft en dat de slechte ervaringen uit vorige relaties een rol hebben gespeeld in de keuze om alleen te blijven. Iets minder dan de helft van deze vrouwen heeft geen hoge verwachtingen van relaties.
Ruim acht op de tien vrouwen met kinderen zeggen geen vaste relatie meer te willen hebben. Zij blijven liever alleen met de kinderen.

Arie de Graaf en Suzanne Loozen

Uit de media:

Vrouw is de man beu
Algemeen Dagblad- 13 feb 2006
ROTTERDAM - Het CBS meldt dat tweederde van de vrouwen tussen de 45 en 62 jaar helemaal geen vaste relatie meer wil. Bij vrouwen ...

Demografie / Alleenstaande wordt de nieuwe ’hoeksteen’
Trouw- 13 feb 2006
... de Statistiek. ,,De individualisering in de zin van alleen wonen neemt toe”, zegt prof. Jan Latte van het CBS. Hij schetst een ...

Meer mannen wonen alleen dan vrouwen
BNR Nieuwsradio- 13 feb 2006
... Statistiek. Volgens het CBS komt dit omdat er meer alleenstaande mannen zijn en omdat mannen langer bij hun ouders blijven wonen. ...

Meer mannen dan vrouwen leven alleen
RTL Z- 13 feb 2006
Eén op de vier mannen woont zonder partner tegenover één op de vijf vrouwen. Volgens het CBS blijven mannen langer bij hun ouders wonen. ...

Meer mannen dan vrouwen leven alleen
RTL Nieuws- 13 feb 2006
Eén op de vier mannen woont zonder partner tegenover één op de vijf vrouwen. Volgens het CBS blijven mannen langer bij hun ouders wonen. ...

Meer mannen wonen alleen dan vrouwen
Algemeen Dagblad- 13 feb 2006
... Statistiek. Volgens het CBS komt dit omdat er meer alleenstaande mannen zijn en omdat mannen langer bij hun ouders blijven wonen. ...

Meer mannen dan vrouwen leven alleen
RTL Nieuws- 13 feb 2006
Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ... Volgens het CBS blijven mannen langer bij hun ouders wonen. Vrouwen verlaten het ouderlijk huis eerder. ...

Meer mannen wonen alleen dan vrouwen
Volkskrant- 13 feb 2006
Een op de vier mannen woont zonder partner tegenover een op de vijf vrouwen. Dit blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ...

Meer mannen wonen alleen dan vrouwen
Gelderlander- 13 feb 2006
... Statistiek. Volgens het CBS komt dit omdat er meer alleenstaande mannen zijn en omdat mannen langer bij hun ouders blijven wonen. ...

Meer mannen wonen alleen dan vrouwen
Planet Internet- 13 feb 2006
... Statistiek. Volgens het CBS komt dit omdat er meer alleenstaande mannen zijn en omdat mannen langer bij hun ouders blijven wonen. ...

Meer mannen wonen alleen dan vrouwen
Telegraaf- 13 feb 2006
Een op de vier mannen woont zonder partner tegenover een op de vijf vrouwen. Dit blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten