maandag, oktober 03, 2005

10. Bureaus Rechtshulp Nederland

Hieronder vindt U informatie over het landelijk netwerk van Bureaus Rechtshulp in Nederland. Daarbij is tevens informatie opgenomen over de via de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) op grond van de Wet op de Rechtsbijstand door de overheid (mee)gefinancierde rechtshulp op basis van een zgn. "toevoeging" of een "bewijs van onvermogen". Het is daarbij wel goed om te weten dat U niet alleen met de juristen van de Bureaus Rechtshulp in zee hoeft te gaan om daarvoor in aanmerking te komen, maar dat u daarvoor ook in aanmerking komt als u van een advocatenkantoor gebruik wilt maken, mits dit kantoor uiteraard ook zelf bereid is voor u de procedure op grond van een "toevoeging" te voeren. Dat dient u dan eerst met het kantoor te bespreken in een startgesprek tegen het zgn. togatarief.

10. Bureaus Rechtshulp Nederland

Rechtshulp Nederland is de overkoepelende naam voor de Bureaus Rechtshulp in heel Nederland. Er zijn totaal 43 vestigingen waar u heen kunt. Op de geografische kaart kunt u zoeken naar het Bureau Rechtshulp bij u in de buurt.

Onze rechtshulpIedereen in Nederland kan te maken krijgen met een juridisch probleem. Ook u kunt bijvoorbeeld een conflict krijgen rond uw huurwoning, of een meningsverschil met uw werkgever, een geschil over uw uitkering, of slachtoffer van een misdrijf worden etc. Zo’n probleem roept vragen op die u niet altijd zelf kunt beantwoorden.
Daarvoor kunt u het Bureau Rechtshulp bij u in de buurt raadplegen.

Wat doet het Bureau Rechtshulp voor u?
Informatie

Iedereen die het Bureau Rechtshulp belt, e-mailt, schrijft of er langsgaat, kan informatie krijgen. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit een kort advies, een afspraak op het spreekuur van een jurist of advocaat, maar ook uit het meegeven van een gratis folder over een bepaald rechtsterrein. En als u voor het rechtsterrein waar uw probleem betrekking op heeft bij het Bureau Rechtshulp niet terecht kunt, dan kunnen zij u gericht doorverwijzen naar een andere advocaat of advocatenkantoor.


Advies

Kan uw vraag niet worden beantwoord door het geven van informatie, dan kunt u ook een afspraak maken voor het spreekuur op het Bureau Rechtshulp. Dat stelt u in de gelegenheid om uw juridische vragen voor te leggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat. U krijgt dan een deskundig advies over de mogelijkheden die u heeft.


Rechtsbijstand

Blijkt tijdens een bezoek aan het spreekuur dat er meer tijd nodig is om uw kwestie op te lossen, dan kan de zaak door een jurist of advocaat in behandeling worden genomen. De voor u noodzakelijke juridische stappen kunnen worden gezet, zoals het aanschrijven van de wederpartij, onderhandelen, bemiddelen en het indienen van bezwaren. Zo nodig staat het Bureau Rechtshulp u bij in een procedure, bijvoorbeeld bij de Rechtbank, of bij het Kantongerecht of de huurcommissie.

Hoe deskundig is onze hulp?
De Bureaus Rechtshulp bestaan al ruim 25 jaar. De dienstverlening wordt van oudsher verleend door deskundige juristen en advocaten in dienst van het Bureau. Zij hebben duidelijke specialismen in huis. Te noemen is juridische hulp op het gebied van wonen, werken, uitkering en verblijfsrecht. Maar ook op het gebied van milieu, schuldhulp (WSNP) slachtofferhulp kunnen zij u bijstaan.

Wat kost onze hulp?Wat onze hulp kost is afhankelijk van wat u nodig heeft.

Informatie en eerste advies
Bij de meeste Bureaus Rechtshulp kunt u een algemeen advies krijgen over onderwerpen waar het Bureau Rechtshulp op gespecialiseerd is.

Betaalbare rechtshulp
Niet in alle gevallen kan uw probleem opgelost worden door het geven van informatie of advies. Dan is het noodzakelijk dat er verdere rechtsbijstand verleend wordt. In zo`n geval wordt gekeken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. Er wordt gekeken naar uw draagkracht (inkomen en vermogen, met aftrek van bepaalde posten). Komt u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking dan vraagt het Bureau Rechtshulp voor haar diensten een in de wet vastgestelde financiële eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van de tijd die nodig is om uw belangen te behartigen en van de hoogte van uw inkomen.

Voor alleenstaanden geldt een inkomensgrens van € 1.518,-, voor gehuwden, samenwonenden en eenouder gezinnen een inkomensgrens van € 2.135,-. De hoogte van de eigen bijdragen varieert van € 90,- tot € 769,-.
De medewerkers van het Bureau Rechtshulp kunnen u informeren over de mogelijkheid om voor gefinancierde rechtshulp. in aanmerking te komen en over de te verwachte hoogte van de kosten.
Ook als uw inkomen te hoog is om in aanmerking te kunnen komen voor gefinancierde rechtshulp, dan kan het Bureau Rechtshulp u adviseren over de mogelijkheden om betaalbare rechtshulp te krijgen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten