dinsdag, juni 12, 2007

146. Overzicht van kamerstukken over twee jaar Haagse wetgeving met de rug naar ouders toe (Wetsvoorstel 30145)

Overzicht van Tweede Kamerstukken over twee jaar parlementaire geschiedenis van wetsvoorstel 30145 - Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet ouderschap na scheiding en het afschaffen van de mogelijkheid tot het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap (Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding);

1. Koninklijke boodschap; 15-6-2005 30145, nr. 1 Kamerstuk 2004-2005 2e Kamer
TK30145.01-BVO-Bevordering-Voortgezet-Ouderschap-Koninklijke boodschap-KST87403-15-juni-2005.pdf

2. Voorstel van wet; 15-6-2005 30145, nr. 2 Kamerstuk 2004-2005 2e Kamer
TK30145.02-BVO-Voorstel-van-wet-KST87404-15 juni-2005.pdf

3. Memorie van toelichting; 15-6-2005 30145, nr. 3 Kamerstuk 2004-2005 2e Kamer
TK30145.03a-BVO-Memorie-van-toelichting-KST87405-15-juni-2005.pdf

4. Advies Raad van State en nader rapport; 15-6-2005 30145, nr. 4 Kamerstuk 2004-2005 2e Kamer
TK30145.04-BVO-Advies-Raad-van-State-en-nader-rapport-KST87407-15-juni-2005.pdf

5. Verslag; 10-2-2006 30145, nr. 5 Kamerstuk 2005-2006 2e Kamer
TK30145.05-BVO-Verslag-KST94591-10-febr-2006.pdf

6. Nota n.a.v. het verslag; 27-9-2006 30145, nr. 6 Kamerstuk 2006-2007 2e Kamer
TK30145.06-BVO-Nota-nav-het-verslag-KST100931-27-sept-2006.pdf

7. Nota van wijziging; 27-9-2006 30145, nr. 7 Kamerstuk 2006-2007 2e Kamer
TK30145.07-BVO-Nota-van-wijziging-KST100912-27-sept-2006.pdf

8. Tweede nota van wijziging ter introductie van de voorrangsregel; 23-10-2006 30145, nr. 8 Kamerstuk 2006-2007 2e Kamer
TK30145.08-BVO-Tweede-nota-van-wijziging-KST102013-23-oktober-2006.pdf

9. Brief minister conform de toezegging van 21 maart 2007 om een aantal punten uit dit wetsvoorstel te verduidelijken; 2-4-2007 30145, nr. 9 Kamerstuk 2006-2007 2e Kamer
TK30145.09-BVO-Brief-minister ter-verduidelijking-conform-toezegging-21-maart-2007-KST106117-2-april-2007.pdf

10. SP-Amendement 10 om een snelle toegang tot de rechter te verzekeren bij niet-nakoming afspraken gezamenlijke uitoefening gezag; 17-4-2007 30145, nr. 10 Kamerstuk 2006-2007 2e Kamer

11. SP-Amendement 11 ter realisering van een gelijkwaardig ouderschap; 17-4-2007 30145, nr. 11 Kamerstuk 2006-2007 2e Kamer
TK30145.11-BVO-SP-Amendement-ter-realisering-van-gelijkwaardig-ouderschap-KST106389-16-april-2007.pdf

12. Derde nota van wijziging; 18-4-2007 30145, nr. 12 Kamerstuk 2006-2007 2e Kamer
TK30145.12-BVO-Derde-nota-van-wijziging-KST106447-16-april-2007.pdf

13. VVD-Amendement 13 om de gang naar de rechter te vermijden als echtgenoten de scheiding zelf kunnen regelen; 18-4-2007 30145, nr. 13 Kamerstuk 2006-2007 2e Kamer

14. CDA-SGP-Amendement 14 verplicht ouderschapsplan voor scheidende niet-gehuwde ouders; 20-4-2007 30145, nr. 14 Kamerstuk 2006-2007 2e Kamer

15. Verworpen - Gewijzigd SP-amendement 15 ter vervanging van 10 om een snelle toegang tot de rechter te verzekeren bij daadwerkelijk niet nakomen afspraken gezamenlijke uitoefening gezag; 11-5-2007 30145, nr. 15 Kamerstuk 2006-2007 2e Kamer
TK30145.15-BVO-Gewijzigd-SP-Amendement-10-snelle-toegang-rechter-bij-niet-nakoming-afspraken-gezamenlijk-gezag-KST106998-9-mei-2007.pdf

16. Brief staatssecretaris over het criterium van de feitelijke gezinsband in het vreemdelingenbeleid; 10-5-2007 30145, nr. 16 Kamerstuk 2006-2007 2e Kamer
TK30145.16-BVO-Brief-staatssecretaris-over-criterium-feitelijke-gezinsband-in-vreemdelingenbeleid-KST106985-7-mei-2007.pdf

17. PvdA-Amendement 17 met verduidelijking van de definitie van kinderen voor wie een ouderschapsplan moet worden opgesteld; 11-5-2007 30145, nr. 17 Kamerstuk 2006-2007 2e Kamer

18. Gewijzigd VVD-amendement 18 ter vervanging van 13 voor invoering administratieve echtscheiding voor echtgenoten die de scheiding zelf willen regelen, waardoor de gang naar de rechter niet nodig is; 15-5-2007 30145, nr. 18 Kamerstuk 2006-2007 2e Kamer

19. Aangenomen - Gewijzigd PvdA-amendement 19 ter vervanging van 17 met verduidelijking van de definitie van kinderen voor wie een ouderschapsplan moet worden opgesteld; 22-5-2007 30145, nr. 19 Kamerstuk 2006-2007 2e Kamer
TK30145.19-BVO-Gewijzigd-PvdA-Amendement-17-verduidelijking-definitie-kinderen-voor-wie-ouderschapsplan-moet-worden-opgesteld-KST107123-16-mei-2007.pdf

20. Nader gewijzigd VVD-PvdA-amendement 20 ter vrvanging van 18 voor invoering administratieve echtscheiding voor echtgenoten die de scheiding zelf willen regelen, waardoor de gang naar de rechter niet nodig is; 22-5-2007 30145, nr. 20 Kamerstuk 2006-2007 2e Kamer

21. Vierde nota van wijziging; 29-5-2007 30145, nr. 21 Kamerstuk 2006-2007 2e Kamer
TK30145.21-BVO-Vierde-nota-van-wijziging-KST107272-23-mei-2007.pdf

22. Tweede nader gewijzigd VVD-amendement 22 ter vervanging van 20 voor invoering administratieve echtscheiding voor echtgenoten die de scheiding zelf willen regelen, waardoor de gang naar de rechter niet nodig is; 29-5-2007 30145, nr. 22 Kamerstuk 2006-2007 2e Kamer

23. Verworpen - Derde nader gewijzigd VVD-amendement 23 ter vervanging van 22 voor invoering administratieve echtscheiding voor echtgenoten die de scheiding zelf willen regelen, zodat de gang naar de rechter niet nodig is; 5-6-2007 30145, nr. 23 Kamerstuk 2006-2007 2e Kamer
TK30145.23-BVO-3e-Nader-gewijzigd-VVD-Amendement-22-Administratieve-scheiding-zonder-rechter-KST107488-31-mei-2007.pdf

24. Aangenomen - Gewijzigd CDA-SGP-PvdA-PVV-amendement 24 ter vervanging van 14 om het ouderschapsplan ook verplicht te stellen voor niet-gehuwde ouders die uit elkaar gaan; 6-6-2007 30145, nr. 24 Kamerstuk 2006-2007 2e Kamer
TK30145.24_BVO_Gewijzigd_CDA_SGP_PvdA_PVV-Amendement-24_tvv_14_ouderschapsplan_ook_verplicht_voor_niet_gehuwde_ouders_KST107582_5jun2007.pdf


25. Verworpen – PVV-Motie Fleur Agema om ten minste 1000 euro boete op te leggen wanneer een ouder de omgangsregeling frustreert; 8-6-2007 30145, nr. 25 Kamerstuk 2006-2007 2e Kamer
TK30145.25_BVO_PVV_Motie_25_1000Euro_boete_bij_omgangsfrustratie_KST107666_5jun2007.pdf

26. Aangenomen - Gewijzigd amendement 26 van het lid De Wit ter vervanging van nr.11 ter realisering van een gelijkwaardig ouderschap; 12-6-2007 30145, nr. 26 Kamerstuk 2006-2007 2e Kamer
TK30145.26_BVO_Gewijzigd_SP_Amendement.26_tvv_11_op_de_invoering_van_het_gelijkwaardig_ouderschap_KST107843_12jun2007.doc

Geen opmerkingen:

Een reactie posten