maandag, juni 11, 2007

145. Vandaag stemt Tweede Kamer in de week van vaderdag over het vadervijandige wetsvoorstel 30145

Ter herinnering voor de vandaag dinsdag 12 juni om 14.00 uur in de Tweede Kamer stemmende kamerleden over wetsvoorstel 30 145 deze Opiniecolumn van Prof. Dr. Anton Zijderveld uit Buitenhof uitgesproken precies 7 jaar geleden op vaderdag.

Er is sindsdien niets aan de actualiteit van de woorden van Anton Zijderveld veranderd. En weer bedrijft de Tweede Kamer vandaag politiek - en weer stemt zij vandaag over wetgeving - met de rug naar kinderen, vaders en grootouders toe.

Opinie - Echtscheiding - Buitenhof - Prof. Dr. Anton Zijderveld
VPRO: Buitenhof - Prof. Dr. Anton Zijderveld - Zondag 18 juni 2000

Audio: Opinie: echtscheiding Anton Zijderveld
Play audio

Anton Zijderveld

Veel echtscheidingen monden uit in een verbeten strijd tussen dwaze vaders en dwarse moeders. De omgang met de kinderen is daarbij de inzet.

Veel echtscheidingen monden uit in een verbeten strijd tussen dwaze vaders en dwarse moeders. De omgang met de kinderen is daarbij de inzet.

Ieder jaar worden er 38.000 echtscheidingen uitgesproken. Daar zijn meer dan 28.000 kinderen bij betrokken. In maar liefst 40% van deze gevallen komt de afgesproken omgang van de niet verzorgende ouder met het kind niet tot stand. In de meeste gevallen zijn het de vaders die hun kinderen ondanks een omgangsregeling niet meer te zien en te spreken krijgen.

Dat is slecht voor de vaders, maar wat veel erger is: het is slecht voor de kinderen. Hen wordt een groot onrecht aangedaan.

Feministes hebben wel eens beweerd dat kinderen eigenlijk geen vader nodig hebben. Maar het tegendeel wordt steeds duidelijker. Zelfs volwassenen - mannen en vrouwen - gaan op zoek naar hun biologische vaders. Die zijn hun genetische oorsprong, de biologische kern van hun bestaan. Vaders spelen ook een sociologische en psychologische rol die bepaald anders, maar even belangrijk is als die van de moeders.

De ellende begint pas echt als er een rechter aan te pas moet komen. Emoties van woede en rancune laaien op en er worden beschuldigingen geuit die meestal niet weerlegd kunnen worden. De macht van de verzorgende ouder - meestal de moeder - is niet te breken. De rechter staat feitelijk voor schut, het recht lijdt schade, het onrecht duurt voort. We druipen in dit land van de tolerantie. Ook dit onrecht wordt getolereerd.

Een onhoudbare situatie! Onlangs kwam het VVD-kamerlid Otto Vos met een goed voorstel. Werkt een omgangsregeling niet, dan moet eerst een onafhankelijke bemiddelaar worden ingeschakeld. Blijft ÈÈn van de ouders onredelijk en halstarrig, dan is dat een minpunt in de verdere procedure. De vervolgens ingeschakelde rechter kan dan het omgangsrecht overeind houden door de tegenwerkende ouder een straf op te leggen - een boete of dienstverlening.

Dwaze vaders, dwarse moeders, machteloze rechters en gedupeerde kinderen - het is een troosteloze toestand in echtscheidingsland. De hoogste tijd dat regering en parlement daar eens wat aan gaan doen! En dan moet meteen ook maar eens een kritisch onderzoek gedaan worden naar de vaak dubieuze rol die de Raad voor de Kinderbescherming in deze janboel speelt.

------------------
Prof.dr. Anton Zijderveld
Anton C. Zijderveld is emeritus hoogleraar cultuursociologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (EUR). Hij promoveerde in de sociologie (1966) en de filosofie (2006) en doceerde tussen 1966 en 2002 in de VS, Canada en Nederland waaronder van 1971 tot 1985 hoogleraar sociologie aan de KUB en later hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Verder was hij gasthoogleraar in Montreal, Osaka en München en publiceerde 16 boeken en vele artikelen. Hij schrijft regelmatig voor dag- en weekbladen w.o. tweewekelijkse columns in Het Financieel Dagblad sinds 1990 en heeft diverse bestuurstaken vervult in heden en verleden, w.o. voorzitter van het Forum voor Democratische Ontwikkeling.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten