zaterdag, november 18, 2006

103. De zooglobby rond PvdA kamerlid Jet Bussemakers

Heleen Mes windt zich n.a.v. het symposium 'baby sabbatical' in de Rode Hoed van 2 november j.l., in de NRC Opiniepagina op over de zoog(verlof)lobby rond PvdA-kamerlid Jet Bussemakers waarin uitsluitend voor moeders een zoogverlof van één jaar bij elke geboorte geëist wordt. Zij stelt dat borstvoeding de broodnodige binding tussen vaders en kinderen belemmert en dat - naar analogie van het "glazen plafond" voor vrouwen waar het Voedingscentrum mannen uit armoede ook nog eens aanraadt om de borstvoeding dan maar te filmen en te fotograferen teneinde bij hun kind betrokken te blijven - de nieuwste moeder-zooglobby vaders en kinderen ook nog van elkaar scheidt door een "glazen wand". Zeer waar en treffend.

Heleen Mes roept moeders daarom juist op te stoppen met borstvoeding en pleit voor een eerlijker verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen. In plaats van het verlof voor vrouwen verder uit te breiden zou juist nu eerst ook een exclusieve verlofregeling voor vaders in het leven moeten worden geroepen.

Onderzoek wijst namelijk uit dat moederinstinct zich ontwikkelt naarmate de moeder langer én intensiever met de baby bezig is. Dat betekent dat moederinstinct niet primordiaal is.

Mannen kunnen óók moederinstinct ontwikkelen, als ze maar de kans krijgen om voor hun kind te zorgen. Een pasgeboren kind de fles geven biedt daartoe een uitgelezen mogelijkheid.

Ik sluit mij geheel bij deze oproep van Heleen Mes aan en naar ik stellig vermoed met mij vele vaders die zich door de eenzijdige voorstellen van de zoogverloflobby nog verder op afstand van hun kinderen gezet voelen.

Peter Tromp
Vader Kennis Centrum


Stop met borstvoeding

Niet alleen is het ergerlijk dat vrouwen gemakshalve tot melkvee worden gereduceerd, een baby sabbatical schaadt ook het belang van kinderen.

NRC - Opinie – door Heleen Mees - 7 november 2006

Met een debatavond in de Rode Hoed in Amsterdam werd gisteren het startschot gegeven voor de landelijke lobby voor een jaar lang zoogverlof bij iedere baby. Anders dan de initiatiefnemers met de slogan ‘Een baby sabbatical voor iedereen!’ willen doen geloven, is het ze slechts te doen om vrouwen, omdat daar ,,de tieten zitten opgeprikt”. Niet alleen is het ergerlijk dat vrouwen gemakshalve tot melkvee worden gereduceerd, een baby sabbatical schaadt ook het belang van kinderen.

Eind jaren ’90 is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een campagne begonnen ter bevordering van borstvoeding met het oog op zuigelingen in ontwikkelingslanden. Onder de daar geldende omstandigheden (slechte hygiëne, gebrek aan schoon water en melkpoeder van inferieure kwaliteit) is borstvoeding beter dan flessenvoeding. Maar in plaats van de borstvoedingsactie specifiek te richten op ontwikkelingslanden, moeten van de WHO vrouwen wereldwijd er aan geloven.

Van mannen wordt overigens nooit een dergelijke solidariteit, dwars door alle sociale lagen en over landsgrenzen heen, geëist. Toen in augustus van dit jaar tijdens de internationale aids conferentie in Toronto werd geconcludeerd, dat het in de strijd tegen aids wenselijk zou zijn dat alle volwassen mannen in Afrika zich zouden laten besnijden, suggereerde niemand dat alle mannen in het Westen zich óók zouden moeten laten besnijden.

In het kader van de internationale vrouwen-solidariteit staat nu echter op iedere verpakking babymelkpoeder in de Verenigde Staten de waarschuwing te lezen dat moedermelk beter is voor de baby. Alsof het een pakje sigaretten betreft! In België krijgen ziekenhuizen speciale certificaten als ze een bepaald quotum kersverse moeders aan de borstvoeding krijgen, en in Nederland tart het Voedingscentrum de intelligentie van vrouwen door lijstjes te publiceren met namen van Hollywood-sterren die ook borstvoeding geven.

Deze onbenullige vorm van voorlichting is nodig, omdat de wetenschappelijke basis voor borstvoeding minder stevig blijkt dan gedacht. Jarenlang is vrouwen wijs gemaakt dat je door borstvoeding te geven slimmere kinderen krijgt. Maar recent Iers onderzoek toont aan dat de moeder, en niet de melk uit haar borsten, het kind slim maakt.

Tegenover de voordelen van borstvoeding (kinderen zijn minder gevoelig voor infecties en vrouwen lopen iets minderrisico op borstkanker) staat ook een aantal nadelen. In de eerste maanden neemt borstvoeding ruim 50 uur per week in beslag, dat is meer dan een fulltime werkweek. Vrouwen komen daardoor zelf nauwelijks aan eten en slapen toe, en ze zien er een paar weken na de bevalling vaak uit als halve anorexia patiënten.

Voor mannen is het er ondertussen niet eenvoudiger op geworden om invulling te geven aan hun zorgtaken. Borstvoeding belemmert de broodnodige binding tussen vader en kind. Het Voedingscentrum raadt mannen aan om de borstvoeding te filmen en te fotograferen teneinde bij hun kind betrokken te blijven. Vader en kind, gescheiden door een glazen wand. Hoe symbolisch!

Het belangrijkste bezwaar tegen een baby sabbatical is dat het volstrekt kortzichtig is. Een wettelijk zoogverlof van een jaar bij iedere baby schaadt de arbeidsmarktpositie van alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Welke werkgever is bereid een vrouw een baan aan te bieden bij het vooruitzicht dat ze bij zwangerschap meteen een jaar uitvalt? Bovendien, tijdens het zoogverlof bouwen vrouwen geen pensioen op, en maken ze geen promotie.

Naar schatting bedraagt het levenslange inkomensverlies als gevolg van moederschap voor de gemiddelde vrouw in Nederland nu al 40 procent. Door de introductie van een wettelijk zoogverlof van een jaar zal dat inkomensverlies alleen maar verder toenemen. Van de vrouwen met kinderen in Nederland is het merendeel economisch afhankelijk van de partner. Dat hoeft op zich geen probleem te vormen, ware het niet dat het aantal echtscheidingen en verbroken relaties nog nooit zo hoog is geweest als de afgelopen vijf jaar.

Een op de drie huwelijken wordt voortijdig beëindigd. Van de ongehuwd samenwonenden gaat meer dan de helft na verloop van tijd weer uit elkaar. Als gevolg hiervan zien we in de samenleving een snel groter wordende groep financieel kwetsbare eenoudergezinnen. 92 Procent van de eenoudergezinnen moet rondkomen van een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Het gaat in verreweg de meeste gevallen om alleenstaande moeders.

Bijna een half miljoen kinderen in Nederland leeft in armoede. De structurele schade die dat toebrengt aan de gezondheid van kinderen overtreft veruit de voordelen van borstvoeding. Wie zich werkelijk bekommert om de gezondheid van kinderen, zou zich niet moeten bezondigen aan borstvoedingsdemagogie, maar zou zich juist sterk moeten maken voor de sociaal-economische positie van vrouwen.

Dat doe je niet door vrouwen weg te zetten als wandelende baarmoeders met een stel tieten, maar dat doe je door te strijden voor een eerlijker verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen en voor betere carrièreperspectieven voor vrouwen. In plaats van het verlof voor vrouwen uit te breiden zou juist een exclusieve verlofregeling voor vaders in het leven moeten worden geroepen.

Onderzoek wijst namelijk uit dat moederinstinct zich ontwikkelt naarmate de moeder langer én intensiever met de baby bezig is. Dat betekent dat moederinstinct niet primordiaal is.

Mannen kunnen óók moederinstinct ontwikkelen, als ze maar de kans krijgen om voor hun kind te zorgen. Een pasgeboren kind de fles geven biedt daartoe een uitgelezen mogelijkheid.

Een uitgebreidere bijdrage over vrouwen en gezinnen is opgenomen in het Jaarboek van de Wiardi Beckman Stichting dat maandag 6 november wordt gepresenteerd
Rode Hoed symposium Sabbatical bij iedere baby

De Rode Hoed; 02-11-2006

Onderwerpen:

· Moederschap als onderdeel van je carrière;

· Negen maanden in de buik, negen maanden op de buik;

· Gevolgen van stress tijdens de zwangerschap, de bevalling en het eerste jaar;

· Betekenis van pijn bij de bevalling;

· Veilige hechting, afstemming en borstvoeding;

· Nadelen van kinderdagverblijven voor baby`s;

· Startschot voor landelijke actie `babysabbatical van een jaar`;

· Forumdiscussie met bekende politicus.

Sprekers: prof. Guus de Jonge, prof. Gouke Bonsel, verloskundige Bea van der Put, prof. Marianne Riksen-Walraven (o.v.) en Beatrijs Smulders.

Reserveren via http://www.babysabbatical.nl
Organisatie: Beatrijs Smulders e.a.Landelijke actie en petitie: 'Een sabbatical bij iedere baby'; een fundament voor een gezonde samenleving

(Deze petitie wordt aangeboden aan de minister van Sociale Zaken)

Het zwangerschapsverlof is te kort

In Nederland duurt het huidige zwangerschapsverlof in totaal 16 weken, verdeeld over de zwangerschap en de periode na de bevalling (6 weken vóór en 10 weken ná de bevalling, al naar gelang de moeder later met zwangerschapsverlof is gegaan). In praktijk is deze tijd veel te kort.

Nederland loopt achter

Vergeleken met andere Europese landen loopt Nederland qua verlofregelingen rond zwangerschap en bevalling schromelijk achter. Het is ongezond en zelfs schadelijk om van zwangere vrouwen te eisen tot 34 weken in de zwangerschap door te blijven werken. Bovendien is het onacceptabel om van jonge moeders te eisen dat ze na drie maanden al weer gaan werken. De combinatie van werk en moederschap blijkt voor de meeste moeders en baby’s in dat cruciale eerste jaar véél te zwaar!

Werkstress brengt schade toe

Uit onderzoek is gebleken dat werkstress tijdens de zwangerschap de groei en ontwikkeling van baby’s schade toebrengt. Als de moeder gedurende de zwangerschap onder stress meer dan 32 uur per week werkt, worden de baby’s gemiddeld 140 gram lichter. Daarbij is er een verhoogde kans op zwangerschapsvergiftiging. Na de bevalling krijgen deze vrouwen vaker een huilbaby. Momenteel is maar liefst 10% van alle baby’s in Nederland een huilbaby!

Borstvoeding voorwaarde voor een gezond leven

Het eerste jaar na de geboorte is voor werkende moeders vaak een ware uitputtingsslag. Moeders en baby’s krijgen té weinig rust en moeten hun kind te snel naar de crèche brengen. Hierdoor mislukt de borstvoeding veel vaker dan nodig. En dat terwijl een veilige hechting tussen moeder en kind in het eerste jaar juist hét fundament is voor een gezonde samenleving! Na zes maanden geeft nog maar 20% van alle moeders hun kind de borst, terwijl langdurige borstvoeding toch preventief werkt voor allerlei aandoeningen. De WHO ziet borstvoeding dan ook als dé voorwaarde voor een lang en gezond leven! Kinderen zijn het goud van de toekomst, die moet je in het eerste jaar koesteren en niet met het badwater van de vrouwenemancipatie ‘weggooien’!

Regering, verleng de betaalde babysabbatical!

In een aantal Europese landen kunnen álle moeders naar behoefte een lang en betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof opnemen. In de Scandinavische landen Noorwegen, Zweden en Finland duurt het bevallingsverlof zelfs één heel jaar, en wel met behoud van zeventig procent van het salaris! Ook Britse moeders met een baan krijgen maar liefst een half jaar betaald verlof en een aanvullend verlof van nog eens een half jaar, dat niet zelden óók nog eens wordt betaald! Volgens de Britse overheid zijn deze maatregelen hard nodig om kinderen een goede start te geven en ouders te helpen bij een betere combinatie tussen werk en gezin. Het is daarom de hoogste tijd dat ook in Nederland het Scandinavische en Britse zorgmodel rondom zwangerschap en ouderschap navolging krijgt.

Deze petitie is een oproep tot verlenging van een betaalde babysabbatical tot een jaar met behoud van 70% van het salaris, verdeeld over de zwangerschap en het eerste jaar na de bevalling. Ondergetekende betuigt steun aan de landelijke actie ‘Een sabbatical voor iedere baby’ en roept het kabinet op om de wet te veranderen!Korte impressie symposium ‘Een sabbatical bij iedere baby’
2 november in de Rode Hoed, Amsterdam

Het was een geslaagd en sfeervol symposium. Ruim 250 mensen hebben de avond bezocht. Sprekers Gouke Bonsel, Bea van der Put, Christine Brinkgreve, Guus de Jonge, Anneke Kesler en Veronique de Bruijn hebben met hun verhaal ieder een unieke bijdrage aan de avond geleverd. De avond werd opgeluisterd door prachtige zang van Angela Groothuizen en Roel van Dalen en door mooie filmbeelden over de zwangerschap, de bevalling en de eerste babytijd. Beatrijs Smulders en Angela Groothuizen presenteerden de avond en Angela leidde het debat. Door deze vanzelfsprekende afwisseling van zang, sprekers en filmbeelden konden de bezoekers steeds heel gemakkelijke van hun linkerhersenhelft naar hun rechter hersenhelft overschakelen, waardoor de essentie van het symposium ondanks het volle programma bij iedereen heel helder en duidelijk over kwam. De babysabbatical werd van alle kanten belicht en alle nuances van de pro en cons kwamen aan bod.

Helaas zat PvdA-lijsttrekker Wouter Bos nog laat op de avond vast in Rotterdam en kon hij niet meer op tijd aanwezig zijn. PvdA-kamerlid, en derde op de verkiezingslijst, Jet Bussemaker heeft namens hem het tweede exemplaar van Beatrijs Smulders’ nieuwe boek ‘Veilig door de kraamtijd en de eerste maanden na de bevalling’ in ontvangst genomen. Zij maakte haar rol als vervangster van Wouter Bos méér dan waar. Zij hield een bevlogen betoog over haar continue inspanningen als tweede kamerlid van de fractie binnen de PvdA én als moeder om een babysabbatical van een half jaar voor elkaar te boxen. Ze verklapte dat een sabbatcical van één jaar al op haar verborgen agenda staat!Het publiek in de Rode Hoed


PvdA Tweede Kamerlid Jet Bussemaker in debat met zaal


Reactie op boek van PvdA Tweede Kamerlid Jet Bussemaker


Publiek in debat met PvdA Tweede Kamerlid Jet Bussemaker
Feiten & Cijfers: Bevallingsverlof wereldwijd

Lobbygroep Baby Sabbatical van een jaar bij elke geboorte voor alleen moeders | Kleurstelling
in cijfers (rood zijn vaderexclusieve en gender racistische landen inzake ouderschapsverlof,
groen zijn vaderinclusieve en gender gelijke landen inzake ouderschapsverlof) werd aangebracht
door Peter Tromp van het Vader Kennis Centrum, copyright 2006 Beatrijs Smulders |
Bron:
Goed gevoed - WHO - Unicef - certificering voor Nederland. Jaargang 7 nr. 3. September 2006Bevallingsverlof en andere regelingen

Werkonderbreking voor borstvoedingweken

betaling

ouderschapsverlof
in dagen

verlof vader
in dagen

ja/
nee

betaling

duur

Argentinië

13

p w

-

2 p

j

b

60min/dag, 1mnd

Australië

226

o

365 o


n

-België

15

w X

1825

3

j

b, deels

60min/dag, 7 mnd

Canada

≥17

p

246

-

n

-China

16

p

-

-

j

b

60min/dag, 12 mnd

Denemarken

≥26

p w


14

n

-Duitsland

14

p w

730/36 mnd

2

j

b

60 min/dag

Finland

15

p

158

12

n

-Frankrijk

16

p

-

7

j

o

60min/dag, 12 mnd

Griekenland

16

p

90

-

j

b

60min/dag, 12 mnd

Hongarije

≥17

p

-

-

j

b

120min/dag, 6 mnd,
daarna 60min/dag, 6-9 mnd

Hongkong

≥11

w

-

-

n
Ierland

17+10 o

p

98x2

-

j

b

60min/dag, 6,5 mnd

Israel

12

p

365

-

j

bItalië

≥17

p

330 p

-

j

b

60 tot 120min/dag

IJsland

12

p

91x2

90

n
Japan

14

p w

365 o


j

b/o

60min/dag, 12 mnd

Luxemburg

16+2 bij bv

p

182x2

2

j

b

90min/dag

Malta

14

w

1095 o

2

n
Marokko

12

pj

bMonaco

16
Nederland

16

p

65

2

j

b

1/4 werktijd, 9mnd

Nederlandse Antillen

12
n
Noorwegen

53

p

1095

14

j

o

60min/dag

Oostenrijk

16

p

912

3

j

b

90min/dag

Polen

16

p

720 o

14

j

o

60min/dag

Portugal

≥17

p

90

5

j

b

60min/dag

Roemenië

≥17

p

730

5

j

b

120min/dag, 12mnd

Rusland

≥17

p

365 o


j

b

30min/elke 3u, 18mnd

Slovenië

15


365


j
Slowakije

≥26

p

900


j

b

60min/dag, 6mnd

Spanje

16

p


2

j

b

60min/dag, 9mnd

Tsjechië

≥26

p

1095 p

1095

j

b

150min/dag, 3mnd

Turkije

12

pj

bVer. Koninkrijk

26+26 o

p

91x2 o

14 p

n

bZweden

14

p

480 p,
tot 18 mnd o

10

j

o
p = publieke middelen
w = werkgever

x = anders
o = onbetaald

j = ja
n = nee


b = betaald
o = onbetaald


Geen opmerkingen:

Een reactie posten