dinsdag, november 22, 2005

26. Stemresultaten Tweede Kamer over amendementen bij Luchtenveld

Stemresultaten Tweede Kamer over de 9 in stemming gebrachte amendementen bij Luchtenveld
Peter Tromp, 22 november 2005, 15.30 uur

Zojuist hebben in de Tweede Kamer de stemmingen over de amendementen bij Wetsvoorstel 29676 van Ruud Luchtenveld plaatsgevonden. De resultaten zijn als volgt:

1. Aangenomen zijn de volgende amendementen:

- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,I)

Voor stemden: CDA, PvdA, CU, SGP, Groep Wilders
Tegen stemden: VVD, SP, GL, D66, LPF, Nawijn

- nader gewijzigd subamendement Weekers (34,I)

Voor stemden: CDA, PvdA, VVD, D66, LPF, CU, SGP, Groep Wilders, Nawijn
Tegen stemden: SP, GL

- amendement Kalsbeek (12,I)

Voor stemden: CDA, PvdA, VVD (m.u.v. Ruud Luchtenveld), GL, Groep Wilders
Tegen stemden: Ruud Luchtenveld (VVD), SP, D66, LPF, CU, SGP, Nawijn

- amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (21)
Voor stemden: Met algemene stemmen: CDA, PvdA, VVD, SP, GL, D66, LPF, CU, SGP, Groep Wilders, Nawijn
Tegen stemden: -

- amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (26,I)
Voor stemden: CDA, PvdA, SP, GL, D66, LPF, CU, SGP, Groep Wilders, Nawijn
Tegen stemde: VVD

- amendement De Pater-van der Meer (29,IA)
Voor stemden: Met algemene stemmen: CDA, PvdA, VVD, SP, GL, D66, LPF, CU, SGP, Groep Wilders, Nawijn
Tegen stemden: -

- amendement Kalsbeek (27) (toevoegen onderdeel H)

Voor stemden: Met algemene stemmen: CDA, PvdA, VVD, SP, GL, D66, LPF, CU, SGP, Groep Wilders, Nawijn
Tegen stemden: -

2. Verworpen zijn de volgende amendementen

- gewijzigd amendement De Pater-van der Meer (31,IA)
Voor stemden: CDA, SP, GL, SGP, CU, Groep Wilders, Nawijn
Tegen stemden: PvdA, VVD, D66, LPF

- subamendement Van der Laan/Weekers (28) (toevoegen onderdeel IX aan nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater nr. 25, strekkende tot invoeging van artikel XIIA)
Voor stemden: VVD, SP, GL, D66
Tegen stemden: CDA, PvdA, LPF, CU, SGP, Groep Wilders, Nawijn


3. Hoe stemden de 11 partijen (overzicht)?

Overzicht stemgedrag

amendementen

Luchtenveld (1):

PvdA

CDA

VVD

SP

GL

D66

Aangenomen

amendementen:

25,I

+

+

-

-

-

-

34,I

+

+

+

-

-

+

12,I

+

+

+

(-RL)

-

+

-

21

+

+

+

+

+

+

26,I

+

+

-

+

+

+

29,IA

+

+

+

+

+

+

27

+

+

+

+

+

+

Verworpen

(sub)amendementen:

31,IA

-

+

-

+

+

-

28

-

-

+

+

+

+


Overzicht stemgedrag

amendementen

Luchtenveld (vervolg 2):

LPF

CU

SGP

Wilders

Nawijn

Aangenomen

amendementen:

25,I

-

+

+

+

-

34,I

+

+

+

+

+

12,I

-

-

-

+

-

21

+

+

+

+

+

26,I

+

+

+

+

+

29,IA

+

+

+

+

+

27

+

+

+

+

+

Verworpen

(sub)amendementen:

31,IA

-

+

+

+

+

28

+

-

-

-

-


4. Stemmingslijst 29676

(aangepast op het te elfder ure nog door Weekers (VVD) ingetrokken subamendement 22,I en in plaats daarvan door hem ingediende gewijzigd subamendement (34,I) waarvan inhoud mij (PT) niet bekend is):

- artikel I, aanhef

- onderdelen A t/m F

- AANGENOMEN: nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,I)

- onderdeel Fa

- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,II)

- onderdeel G

- onderdelen H en I

- gewijzigd subamendement Weekers (22,I)

- AANGENOMEN: nieuw nader gewijzigd subamendement Weekers (34,I)

- gewijzigd subamendement Weekers (22,II)

- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,III)

- AANGENOMEN: amendement Kalsbeek (12,I)

- onderdeel J

- onderdelen K t/m N

- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,IV)

- AANGENOMEN: amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (21)

- onderdeel O

- AANGENOMEN: amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (26,I)

- onderdeel P

- onderdeel Q

- onderdeel R, aanhef

- VERWORPEN: gewijzigd amendement De Pater-van der Meer (31,IA)

- artikel 253a, eerste lid

- gewijzigd amendement De Pater-van der Meer (31,IB)

- tweede lid

- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,V)

- gewijzigd amendement De Pater-van der Meer (31,IC)

- derde lid

- vierde lid

- AANGENOMEN: amendement De Pater-van der Meer (29,IA)

- vijfde lid

- amendement De Pater-van der Meer (29,IB) (toevoegen zesde lid)

- artikel 253a

- onderdeel R

- amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (26,II)

- onderdeel S

- amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (26,III)

- onderdeel T

- onderdeel U

- amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (26,IV)

- onderdeel V

- onderdeel Va

- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,VI)

- amendement Kalsbeek (12,II) (onderdeel W vervalt)

- onderdeel W

- onderdeel X, aanhef

- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,VII)

- gewijzigd amendement De Pater-van der Meer (31,IIA)

- artikel 377e, eerste lid

- gewijzigd amendement De Pater-van der Meer (31,IIB)

- tweede lid

- gewijzigd amendement De Pater-van der Meer (31,IIC)

- derde lid

- vierde lid

- amendement De Pater-van der Meer (29,IIA)

- vijfde lid

- amendement De Pater-van der Meer (29,IIB) (toevoegen zesde lid)

- onderdeel X

- onderdeel Y

- artikel I

- artikelen II en III

- gewijzigd amendement De Pater-van der Meer (31,III) (onderdeel C van artikel IV vervalt)

- nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater-van der Meer (25,VIII)

- amendement De Pater-van der Meer (29,III) (invoegen onderdeel Fa)

- AANGENOMEN: amendement Kalsbeek (27) (toevoegen onderdeel H)

- artikel IV

- artikelen V t/m XII

- VERWORPEN: subamendement Van der Laan/Weekers (28) (toevoegen onderdeel IX aan nader gewijzigd amendement Kalsbeek/De Pater nr. 25, strekkende tot invoeging van artikel XIIA)

- artikelen XIII t/m XV
- beweegreden (art. 13-15)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten