zaterdag, maart 10, 2007

116. SP Kamervragen over Duits onderhoudsverhaal op Nederlandse grootouders

Noord Hollands Dagblad, zaterdag 10 maart 2007:

(Klik op bovenstaande afbeelding om het artikel beter te kunnen lezen)


Vragen van de leden Van Bommel en De Wit (beiden SP) aan de minister van Justitie.

1. Kent u het bericht ‘Duitse wil alimentatie van Hoorns paar’? (1)

2. Is het juist dat naar Duits familierecht alimentatie kan worden geëist van grootouders terwijl dit naar het Nederlands familierecht niet mogelijk is? Indien ja, komt dit vaak voor?

3. Zijn er meer landen in de Europese Unie die op dit punt een van ons land afwijkend alimentatierecht hebben? Indien ja, welke landen zijn dat?

4. Is het naar uw opvatting wenselijk dat er op dit vlak harmonisatie plaatsheeft?

5. Acht u het wenselijk dat er op dit vlak een uitzondering komt in het kinderalimentatieverdrag om te voorkomen dat uitsluitend om reden van alimentatie voor vestiging in Duitsland te kiezen?


(Klik op bovenstaande afbeelding om het artikel beter te kunnen lezen)


Bibliografische beschrijving
Vragen van de leden Van Bommel en De Wit (beiden SP) aan de minister van Justitie over het alimentatierecht. (Ingezonden 1 maart 2007)

Inhoud:
Een Duitse wil alimentatie van een Hoorns paar, omdat naar Duits familierecht alimentatie kan worden geëist van grootouders. Het zou wenselijk zijn het alimentatierecht te harmoniseren.

Rubriek(en):
- Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht (Personen- en familierecht)
- Internationale betrekkingen (Europese Unie)
- Staats- en bestuursrecht (Internationale rechtsorde)

Trefwoorden: Alimentatie; Europees recht; Internationaal recht

Bestand: 14 Kb - Parlando
Vindplaats: Kamervragen 2006-2007, vraagnr. 2060708460, Tweede Kamer
Vraagnr. bij indiening: 2060708460
Indieners: Van Bommel(SP) / De Wit(SP)
Datum indiening: 01-03-2007
Document-id: V060708460
Omvang: 1 pag.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten