dinsdag, maart 06, 2007

114. Stemadvies voor de verkiezingen van morgen 7 maart 2007

Stemadvies aan scheidingsouders voor de verkiezingen van morgen 7 maart 2007

Positief stemadvies:
(a) Socialistische Partij;
(b) Christen Unie;
(c) D66

Morgen 7 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Nederland en daarmee ook de verkiezingen van de Eerste Kamer in Nederland. Mischien niet iets waar u nu direct wakker van ligt. Toch zijn het juist deze verkiezingen geweest die de afgelopen jaren een sleutelrol hebben gespeeld bij de falende aanpak van de jeugdzorg en het familierecht in Nederland.

Enerzijds omdat maar weinig mensen zich realiseren dat het juist de provincies zijn die in Nederland het Jeugdzorg- en kinderbeschermingsbeleid bepalen. De falende Jeugdzorg en Kinderbescherming valt dus direct onder hun falend beleid. Anderzijds omdat de uitgebrachte stem tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van a.s. woensdag ook doorteld in de verkiezing van de Eerste Kamer in Mei a.s. Het zijn immers de verkozen statenleden die in mei de Eerste Kamer zullen kiezen.

En het waren juist de verkozen juristen in de Eerste Kamer die uit het eigenbelang van hun beroepsgroep nu al decennialang een hervorming van het falende Familierecht in de Eerste Kamer effectief blokkeren. De laatste blokkade dateert van vorig jaar zomer toen de verzamelde juristen uit de Eerste Kamer in Juni 2006 het Wetsinitiatief op Gelijkwaardig Ouderschap na Scheiding van het Tweede Kamerlid Ruud Luchtenveld dat in de Tweede Kamer was aangenomen alsnog naar de prullenbak hebben verwezen. De juristen uit de Eerste Kamer uit met name de politieke partijen het CDA, de PvdA en de VVD zijn daarmee, in een monsterverbond met hun broeders en zusters uit de advocatuur en de familierechtspraak en de ambtenaren van het Ministerie van Justitie, direct verantwoordelijk voor de nu al decennia durende stagnatie in de noodzakelijke hervorming van het falende familierecht.

GA MORGEN VOORAL WEL STEMMEN!!
Gescheiden ouders en kinderen worden daarom opgeroepen om MORGEN NU EENS WEL te gaan STEMMEN voor de Provinciale Statenverkiezingen, OOK EN VOORAL OMDAT DIE IN MEI A.S. WEER BEPALEND WORDEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE EERSTE KAMER. Want door niet te gaan stemmen worden juist de boosdoeners, de grote partijen CDA, PvdA en VVD, die hervorming van het familierecht nu al jarenlang blokkeren, in Staten en de Eerste Kamer bevoordeeld. GA MORGEN DUS VOORAL WEL STEMMEN!!

STEMADVIES VOOR MORGEN
Zowel de Socialistische Partij (SP) als D66 hebben in hun verkiezingsprogramma's expliciet gekozen voor hervorming van het falende familierecht op grond van GELIJKWAARDIG OUDERSCHAP.
De Christen Unie (CU) is daarnaast in het huidige kabinet de partij die met de bezetting door Andre Rouvoet van het Ministerie voor Jeugd en Gezin het meeste hoop biedt op een verandering in de huidige criminele buitensluiting van ouders en kinderen van elkaar in het familierecht en de jeugdzorg.

Het stemadvies voor morgen luidt daarom:
(a) Socialistische Partij;
(b) Christen Unie;
(c) D66

Daarnaast: Stem NIET op CDA, PvdA en VVD. Zij zijn namelijk degenen die nu al 40 jaar directe verantwoordelijkheid dragen voor het buitensluitingsbeleid van de Nederlandse overheid naar scheidingsouders en hun kinderen in de falende jeugdzorg en het falende familierecht.

Peter Tromp
Pedagoog, Vader Kennis Centrum

Every child needs both parents

Geen opmerkingen:

Een reactie posten