vrijdag, juni 23, 2006

79. Luchtenveld: 'Senaat zwicht voor lobby rechters en advocaten'

Kinderen zijn nu de dupe
NRC; Binnenland; Guus Valk; 21-06-2006

VVDer over wet voor scheidingen


De Eerste Kamer wijst een initiatiefwet af om scheiden zonder tussenkomst van de rechter mogelijk te maken. Ruud Luchtenveld, de opsteller, is teleurgesteld.

Ruud Luchtenveld had gehoopt op een ander afscheid uit de Tweede Kamer. Het is wrang, zegt hij, dat in zijn laatste week als Kamerlid zijn initiatief wetsvoorstel over scheiden zonder tussenkomst van de rechter (zie inzet), nu door de Eerste Kamer geblokkeerd is. Alleen D66 stemde voor. De Eerste Kamer wilde alles bij het oude laten. Ze zijn gevallen voor de lobby van advocaten en rechters.

Luchtenveld had gehoopt dat de Senaat zijn wetsvoorstel zou aannemen. Advocaten zitten hier natuurlijk niet op te wachten, en ook bij rechters zit er broodnijd bij. Een enkele senator heeft ook directe belangen. Kinderen zijn er de dupe van dat dit voorstel het niet gehaald heeft.

Sinds vorige week dinsdag was de behandeling van het initiatief-wetsvoorstel in de Eerste Kamer opeens een van de meest besproken politieke gespreksonderwerpen - onder Twééde-Kamerleden. Tijdens een debat in de Senaat leek een meerderheid onhaalbaar. Het CDA was tegen, de PvdA had grote bezwaren. En ook de VVD, Luchtenvelds eigen partij, leek het plan niet meer te steunen. Kleine aanpassingen zouden het niet beter maken. Luchtenveld stelde voor het debat tot nader order te schorsen, zodat hij over de argumenten kon nadenken. Hij zou een week later een brief sturen. Luchtenveld had vijfhonderd uur werk in het voorstel zitten en wilde het voorstel zorgvuldig afhandelen.

Toen, zegt Luchtenveld, ging alles door elkaar heen lopen. Eerste-Kamervoorzitter Timmerman-Buck wilde van geen vertraging weten. Fractiegenoten in de Tweede Kamer reageerden geprikkeld. De poging van Luchtenveld om het debat te verlengen, kon inhouden dat hij langer in de Tweede Kamer zou blijven zitten. Hij was na de raadsverkiezingen van maart wethouder in Amersfoort geworden en mocht zijn Kamerzetel iets langer behouden om dit wetsvoorstel af te maken. Maar vorige maand werd Mark Rutte de nieuwe lijsttrekker voor de VVD. Hij moet fractievoorzitter worden, maar dat kan als Luchtenveld zijn zetel opgeeft. Het leidde vorige week tot nerveuze telefoontjes van interim-fractievoorzitter Willibrord van Beek. De VVD was bang dat het langer zou duren.

En of het nog niet genoeg was, kreeg het voorstel ook nog kritiek van Senaatsvoorzitter Timmerman-Buck. Zij gebruikte het voorstel gisteren in Intermediair als voorbeeld van een onvoldragen wetsvoorstel. Luchtenveld: Ik vind dat een schandalige opmerking. Daar zitten partijpolitieke belangen achter. Ze steunt een wetsvoorstel van haar partijgenoot, minister Donner.

Luchtenveld zag zijn voorstel als een manier om het sociale gezicht van de VVD te laten zien. Want nu zijn afscheid nadert, valt hem op dat de VVD-fractie de laatste jaren naar rechts is opgeschoven. Ik ben meer een links-liberaal. Ik heb me sinds 1997 voor een groot deel bezig gehouden met adoptie en bestuurlijke vernieuwing. Maar zodra het om progressieve themas gaat, trapt de fractie meer op de rem. Nu de verkiezingen eraan komen, gaat het volgens hem steeds meer over de traditionele VVD-onderwerpen: lastenverlichting, hypotheekrente, de economie. Ook Rutte lijkt zich vooral te richten op economische thema's. Ik ben voorstander van een sociaal-liberale koers.

Echtscheiding blijft alleen mogelijk door tussenkomst van de rechter. De Eerste Kamer verwierp gisteren het initiatiefwetsvoorstel van Tweede-Kamerlid Luchtenveld (VVD) dat echtscheiding zonder tussenkomst van de rechter mogelijk maakte. Ook zouden ouders verplicht worden bij echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen. De Senaat vond het voorstel juridisch niet goed onderbouwd en vreesde problemen bij de uitvoering van ouderschapsplannen. De verenigde echtscheidingsadvocaten zijn opgetogen over de afwijzing. Minister Donner (Justitie, CDA) doet binnenkort met een ander voorstel om de positie van kinderen bij een scheiding te verbeteren.


Verwerping wetsvoorstel Luchtenveld is een ramp voor jaarlijks 8.000 kinderen
VVD website; 20-06-2006

VVD Tweede Kamerlid Ruud Luchtenveld is zeer teleurgesteld dat de Eerste Kamer heden het initiatiefwetsvoorstel beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap heeft verworpen.

Luchtenveld: "Daarmee blijven veel schrijnende gevallen, waarbij na een echtscheiding kinderen het contact met een van beide ouders verliezen, onopgelost. De kinderen zijn dus de grote verliezers van de stemming in de Eerste Kamer".

Nieuwe wetgeving is volgens Luchtenveld urgent, omdat de sinds 1998 ingevoerde hoofdregel van gezamenlijk gezag na echtscheiding onvoldoende heeft gezorgd voor harmonieuze relaties van kinderen met hun beide ouders na echtscheiding. Maar liefst vijfentwintig procent van de kinderen uit huwelijkse scheiding heeft geen contact meer met een van beide ouders en nog eens slechts vijfentwintig procent slecht contact. Jaarlijks komen daar nog eens 8.000 kinderen bij die geen contact meer hebben met een van de ouders na de scheiding.

"Bij veel fracties in de Eerste Kamer hebben nu de juridische aspecten bij het stemgedrag de doorslag gegeven. Het belang van het kind is door het wegstemmen van het voorstel ten onrechte op de achtergrond gekomen. Bovendien is die juridische argumentatie kort door de bocht nu de Tweede Kamer eerder met ruim tweederde meerderheid instemde met het initiatiefwetsvoorstel", aldus Luchtenveld.

Kamerleden die een initiatiefwetsvoorstel willen indienen, worden door deze opstelling van de Eerste Kamer ontmoedigd om initiatieven te nemen. Daarnaast is de Eerste Kamer is terughoudend met vernieuwing. Als beide Kamers straks het wetsvoorstel van de regering ongewijzigd zou aanvaarden, zou de flitsscheiding die in 2001 is ingevoerd weer onmogelijk worden gemaakt, zonder dat daarvoor een administratieve scheiding zonder rechter in de plaats wordt gesteld. Gezien het grote aantal flitsscheidingen, ruim 5.000 per jaar, voorziet deze mogelijkheid in een grote behoefte. Bovendien kent het wetsvoorstel van minister Donner onvoldoende sanctiemogelijkheden voor ouders die in de praktijk van het ouderschapsplan en rechterlijke uitspraken afwijken.

Ten slotte meent Luchtenveld dat zijn wetsvoorstel ook de dupe is geworden van de voortdurende lobby vanuit de advocatuur en rechterlijke macht om advocaten en rechters bij echtscheidingen in beeld te houden. Daarmee wordt immers de ruimte voor scheidingsbemiddelaars die geen advocaat zijn en notarissen beperkt. Luchtenveld wilde met zijn wetsvoorstel de keuze aan de burger laten.


Luchtenveld: 'Senaat zwicht voor lobby rechters en advocaten'
PN - Parlementaire nieuwsbrief 2006-06-21


Het door de Eerste Kamer verwerpen van het wetsvoorstel voor scheiden zonder tussenkomst van de rechter, heeft bij indiener Luchtenveld kwaad bloed gezet. 'De senatoren zijn gezwicht voor een voortdurende lobby vanuit de advocatuur en rechterlijke macht om advocaten en rechters bij echtscheidingen in beeld te houden', aldus het VVD-Kamerlid, dat zijn voorstel zag als alternatief voor de populaire flitsscheiding waar minister Donner van Justitie een streep door wil halen. Ook wilde Luchtenveld regelen dat kinderen na een scheiding contact houden met béide ouders. Niettemin stemden op D66 na alle fracties in de Eerste Kamer tegen de ingediende tekst. Die zou 'juridisch beneden de maat zijn en ook niet meer te repareren', zodat de senaat een grote toeloop naar de rechter vreesde, precies wat Luchtenveld beoogde te voorkomen.


VVD'er verbolgen over afstemmen wet
Sdu - Overheidsinformatie (21 juni 2006)

VVD-Kamerlid Luchtenveld is 'zeer teleurgesteld' dat de Eerste Kamer zijn wetsvoorstel voor scheiden zonder tussenkomst van de rechter heeft verworpen. Alle fracties behalve D66 stemden tegen.

Volgens de senaat was de ingediende tekst 'juridisch beneden de maat en ook niet meer te repareren'. Hierdoor werd een grote toeloop naar de rechter verwacht, precies wat de liberaal beoogde te voorkomen. Het voorstel was onder andere bedoeld als alternatief voor de populaire flitsscheiding waar minister Donner van Justitie een streep door wil halen. Bovendien wilde Luchtenveld regelen dat kinderen na een scheiding veel vaker dan nu contact houden met beide ouders.

Het Kamerlid hekelt de in zijn ogen legalistische benadering van de senaat. 'Het belang van het kind is door het wegstemmen van het voorstel ten onrechte op de achtergrond gekomen. Bovendien is die juridische argumentatie kort door de bocht omdat de Tweede Kamer eerder met ruim tweederde meerderheid instemde met het voorstel', aldus de parlementariër die zelf rechten studeerde. Ook stelt hij dat Kamerleden op deze manier worden ontmoedigd om initiatieven te nemen.

Luchtenveld meent verder dat senatoren zijn gezwicht voor een 'voortdurende lobby vanuit de advocatuur en rechterlijke macht om advocaten en rechters bij echtscheidingen in beeld te houden'. De Eerste Kamer vindt overigens wel dat er bij echtscheiding 'meer geregeld moet worden ten gunste van betrokkenen kinderen'. Een nieuw wetsvoorstel van de regering zou daarin kunnen voorzien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten