donderdag, juni 15, 2006

75. In Memoriam Tjerk Bakker (13 juli 1953 - 12 juni 2006)

Een probleem verdient de aanpak al naar gelang de grootte van dat probleem! Een mug moet je niet vangen met een kanon,
of als een schoenveter loszit, dan moet je daar niet de ministerpresident mee lastig vallen. Je bukt gewoon, maakt je veter vast en loopt weer verder.
Kleine problemen....?: Kleine aanpak!
Zo ook...: Grote problemen, grote aanpak!

Tjerk Bakker over het "omgangsonrecht"

Tjerk Bakker, oprichter, initiatiefnemer en voormalig voorzitter van de Stichting Dwaze Vaders, is maandag 12 juni overleden.

Tjerk Bakker heeft zeer grote verdiensten gehad in het organiseren van vaders die na (echt)scheiding geen omgang met hun kinderen kregen.

Zijn Stichting Dwaze Vaders is tot op de dag van vandaag een begrip en werd door hem gevormd naar analogie van de Argentijnse Dwaze Moeders die de Argentijnse Junta elke zondag trotseerden door op het Playo de Mayo (Meiplein) in Buenos Aires te protesteren tegen het verdwijnen van hun zonen en opheldering vroegen over wat hen is overkomen.

Na zijn vertrek bij de Dwaze Vaders heeft Tjerk Bakker samen met Albert Streep de Stichting Wijze Vader opgericht.

Tjerk Bakker is op 52-jarige leeftijd veel te jong overleden ondermeer als gevolg van het geweld dat hem door de Nederlandse overheid als vader is aangedaan. Zoals veel van de honderdduizenden vaders die in Nederland door de familierechtbanken, kinderbeschermers en wetgever van hun kinderen worden uit- en buitengesloten veel te jong overlijden.

De uitvaart van Tjerk Bakker was op vrijdag 16 juni 15.30 uuur, Eik en Duinen 40 te Den Haag.
http://www.condoleance.nl/registers/register_6720.html

Tjerk schreef zelf:

"We. zullen elkaar weer zien!!!
Door Jezus.
Maar dan niet meer tijdelijk!
Maar voor eeuwig!"

Pappa Tjerk

We zullen Tjerk Bakker missen.

Peter Tromp
FatherCare Kenniscentrum/Stichting Kind en Omgangsrecht
http://www.fkce.info

------------------------------------------------------

Bericht aan de media over het overlijden van Tjerk Bakker door Nico Mul:

Bij deze doe ik u mededeling van het overlijden van iemand, die zijn sporen in Nederland verdient heeft op een gebied, dat tegenwoordig nog steeds actueel is namelijk het omgangsONrecht.

Deze man, Tjerk Bakker, geb. 13-7-1953 overleden 12 juni 2006 te Den Haag, was schrijver van het boek 'OmgangsONrecht, de Nederlandse situatie' 1994, voerde veel acties om aandacht te vragen over dit ONrecht, zoals jarenlang de acties bij artikel 1 Grondwet op de 2e dinsdag van September, was oprichter van de Stichting Dwaze vaders en genoot landelijke bekendheid als hulpverlener aan ouders die vervreemd werden van hun kinderen door toedoen van 'Kinderbescherming', 'Justitie' en 'Bureau Jeugdzorg'.

Over al zijn acties zijn voldoende stukken in de media archieven te vinden.

Ik hoop, dat uw medium, krant, TV of wat dan ook, aandacht zal besteden aan het heengaan van deze grootheid op het gebied van omgangONrecht...

Drs. N.J.M.Mul, arts
(Mede-hulpverlener 'kinderbescherming' / 'jeugdzorg')

(uitvaart: vrijdag 16 juni 15.30 u Eik en Duinen 40 te Den Haag)

---------------------------------------------------------------------

In Memoriam voor Tjerk Bakker door Albert Streep (voorzitter Stichting Wijze Vaders):

In Memoriam = Tjerk Bakker (1953 - 2006)

Een der Mohikanen, de nestor van de vaderbeweging in Nederland, is heengegaan naar zijn oorsprong; zijn Schepper, Die het hem gegeven had om "zijn mond te openen voor den stomme, voor de rechtzaak van allen, die omkomen zouden. Tjerk opende zijn mond; oordeelde gerechtelijk en deed de verdrukte en nooddruftige recht" zoals het bijbelse Spreuken 31:8-9 vermeldt. Ook hij werd zoals zovelen niet gehoord, in de natuurlijke noch in de geestelijke strijd; een der roependen in de woestijn. Voor zijn waterdoop in Jezus Christus (toepasselijk op Vaderdag 20-6-1993) verscheen hij strijdbaar; wit shirt als teken van zijn reinheid; legergroene lange broek als teken van strijdvaardigheid.

Jarenlang waren onze gedachte op een lijn, zowel in de natuurlijke als in de geestelijke strijd. Tjerk vond dat het natuurlijke omgangs-on-recht niet met het geestelijke verbonden diende te worden i.v.m. het ondoorgrondelijke ervan. ‘Wanneer men nu niet eens het natuurlijke proces begrijpt, hoe zal men dan het geestelijke ooit begrijpen’, vroeg hij zich af... Waarlijk alles diende volgens hem ingezet te worden voor de natuurlijke omgangs-on-recht situatie. Hierin verschilden wij zozeer van visie (daar mijn "Vader mist kind."-bord wel degelijk vanaf het begin ook een geestelijke betekenis had), dat er na begin 2003 een verwijdering tussen ons in kwam.

Het heeft Tjerk pijn, veel pijn gedaan toen zijn ‘kindje’ de Stichting Dwaze Vaders hem werd ontfutseld. Dit middel had hij toch wel nodig om zijn mond te roeren. Hij werd - als motor zijnde - hieruit verwijdert eind 1995 en voorspelde de ‘dood’ van de stichting al. Nu, een decennia later, wordt er inderdaad niet veel meer vernomen van deze stichting.

Juist in deze tijd mochten wij elkander tot steun zijn, ook elkander bemoedigende door ons geloof in Jezus Christus. Waarlijk uren hebben wij - soms tot in het holst van de nacht - telefonisch contact gehad.

In feb.1996 was hij mede-oprichter en secr. van de geestelijke Stichting Wijze Vader te Heemskerk.

"Vader mist kind" - niet meer! Zijn kind Tjerk Bakker is bij Hem. De troost die door de achterblijvers hieruit gehaald kan worden is sterk. Geniet van je samenzijn, Tjerk.

2 Korinthe 5 : 1 !

Tot gauw!

St. Wijze Vader - Heemskerk - Voorz./ Ev. Albert Streep

-----------------------------------------------------------

In Memoriam voor Tjerk Bakker door Jos Aalders:

TJERK BAKKER IS NIET MEER

Datum: 15.6.2006 09:06
Bron: Jos Aalders

TJERK BAKKER , Een groot voorvechter in de vader/ouder beweging is van ons heen gegaan. REST IN PEACE TJERK.

TJERK BAKKER , Een groot voorvechter in de vader/ouder beweging is van ons heen gegaan.
REST IN PEACE TJERK.

Ik ben er stil van.
Tjerk was voor mij en vele andere het grote voorbeeld in de strijd tegen het familie onrecht.
Tjerk jonge wij gaan je missen.
De hele vader/ouder beweging heb jij altijd gesteund en nu ben je weg.
Dat is niet te bevatten.
Veel te vroeg Tjerk.
Alle nabestaande willen wij bij deze ook condoleren.
Hij was een vader om trots op te zijn.
Wij zijn er ook kapot van.

http://www.condoleance.nl/registers/register_6720.html

--------------------------------------------------------

In Memoriam voor Tjerk Bakker door Ghislain Duchateau (Goudi, België):

In Memoriam Tjerk Bakker

Beste Medestanders,

Ook in Vlaanderen - België is het vreselijke nieuws toegekomen dat Tjerk Bakker is overleden. Bij het eerste bericht kon ik niet geloven dat het wel degelijk de Tjerk Bakker was, die wij al zo lange jaren kennen als de voortrekker en de voorvechter van de vaderbeweging in Nederland.

Wij hebben Tjerk gelezen, toen hij zijn boek over OmgangsONrecht publiceerde. We hebben Tjerk ontmoet en met hem gepraat bij herhaalde gelegenheden in Nederland en in België. Vele jaren geleden toen in Nederland de vaderbeweging met een grote daadkracht opkwam, hebben wij Tjerk uitgenodigd naar Hasselt om te komen spreken over zijn streven en zijn acties in het belang van vaders en kinderen bij de Belangenverdediging van Gescheiden Mannen en hun Minderjarige Kinderen. Hij deed dat met verve, met bezieling, met een intense gedrevenheid, omdat hij voluit overtuigd was dat hij streed tegen onrecht, tegen willekeur, tegen volslagen onbegrip voor de aspiraties van gescheiden vaders. Hij besefte de volle draagwijdte van de maatschappelijke problematiek van het zorgrecht van gescheiden vaders in de Nederlandse maatschappij. Jarenlang heeft hij ervoor geijverd om het tij te doen keren. Ik weet niet in welke mate hij soms ontmoedigd raakte, maar zijn streven en zijn strijd heeft nu nog steeds niet de vruchten opgeleverd die ervan te verwachten waren. In Nederland beseffen rechters en verantwoordelijken nog steeds niet dat het eerste belang van het kind is dat het zijn twee ouders behoudt na hun scheiding en dat vaders en moeders tegenover hun kinderen op gelijkwaardige wijze behandeld moeten worden. Tjerk Bakker heeft alles gedaan wat in zijn vermogen lag, om voor die verongelijkte vaders op te komen. De leden van zijn vereniging van Dwaze Vaders waren helemaal geen dwaze vaders. Zij wisten verduiveld goed voor welke waarden zij in het gelid traden. Maar de harde strijd is niet af, moet verder worden gezet. Tjerk Bakker zal er niet meer bij kunnen zijn. Anderen zullen met des te meer daadkracht en inzet van verstand en gemoed het levenswerk van Tjerk moeten voortzetten, tot eens de dag komt dat ook vaders ernstig worden genomen in hun verantwoordelijkheden voor hun kinderen als ze niet meer bij die kinderen kunnen wonen. De gedachtenis aan Tjerk Bakker en dat waarvoor hij gerechtvaardigd opkwam, zullen de strijders van nu en morgen ondersteunen in hun gedrevenheid om billijkheid en redelijkheid de bovenhand te laten krijgen in een beter Nederland dat begrip moet krijgen en houden voor het ware belang van de kinderen bij scheiding: de volwaardige voortzetting van de omgang en de zorg vanwege beide ouders, moeders en vaders.

Tjerk, je hebt gedaan wat je kon. Je verdient alle eer voor wat je gedaan hebt. Wij zullen je blijven gedenken en waarderen.

Ghislain Duchâteau -
namens de Nederlandstalige vadergroeperingen in België

---------------------------------------------------------
In Memoriam bij het overlijden van Tjerk Bakker door Joep Zander:


Tjerk 1994 foto archief Albert Streep
Tjerk Bakker, oprichter van de Stichting Dwaze vaders, geb. 13-7-1953 overleed op 12 juni 2006 te Den Haag aan een hartstilstand. Hij was maatschappelijk werker en kunstenaar.

"We. zullen elkaar weer zien!!! Door Jezus. Maar dan niet meer tijdelijk! Maar voor eeuwig!" Pappa Tjerk
fragment van het lied "vaders na de scheiding" van Tjerk Bakker
tekening van Tjerk
Mensen die voor het eerst naar bovenstaande tekening van Tjerk kijken denken vaak dat hier een erg kwade vader een ruit heeft ingegooid. Doordat het glas aan deze kant ligt kan geconcludeerd worden dat hier een moeder haar eigen glazen ingooide. Een prachtige cartoon met vele dubbele bodems over waarheidsvinding en vooroordelen
Jarenlang miste Tjerk het contact met zijn eigen vader en daarna een lange tijd met zijn eigen zoon. Hij was jarenlang voorzitter van de stichting Dwaze Vaders, totdat hij uit het bestuur werd gezet. Hij heeft het verlies van het contact met de stichting ervaren als een gedeeltelijke herhaling van het verlies van het contact met zijn kind. Tjerk was prominent actievoerder en schrijver van het boek 'OmgangsONrecht, de Nederlandse situatie' 1994. Jarenlang voerde hij op de 2e dinsdag van september,jaarlijkse demonstraties aan van vaders in Den Haag onder andere op het monument van artikel 1 Grondwet naast het gebouw van de volksvertegenwoordiging. De laatste jaren was hij wat minder zichtbaar in de vaderbeweging en heeft hij zich onder andere toegelegd op zijn studie aan de kunstacademie. Tjerk schreef en zong ook liedjes over omgangsonrecht (zie hiernaast) en maakte er schilderijen over (zie de tekening hiernaast). .

Inspiratie putte Tjerk niet alleen aan zijn eigen ervaringen en de ervaringen van vele andere vaders en kinderen, maar ook in zijn geloof in de God die hij als zijn hoogste Vader zag. Op een aantal punten was het optreden van Tjerk ook omstreden. Hij was niet te beroerd om de heilige huisjes van de multiculturele samenleving omver te halen en ging daarin nogal eens ver. Dit gold ook voor zijn opvattingen over homoseksualiteit. Tjerk was overigens overtuigd antifascist waarvan het schilderwerk op zijn website nog getuigt.

Tjerks gedreven inzet heeft velen geïnspireerd en we hopen dat hij rust zal vinden in een beter leven na de dood en dat zijn leven een bron van inspiratie mag zijn voor nieuwe groepen vaders en kinderen.

Joep Zander

 • eigen website van Tjerk (hier valt onder andere nog zijn boek te downloaden)


 • ----- Original Message -----
  Sent: Thursday, June 15, 2006 12:13 PM
  Subject: [ok] Tjerk Bakker overleden (13 juli 1953 - 12 juni 2006)
  1 opmerking:

  1. TJERK OVERLEDEN
   vaak liepen we samen op tegen al het zinloze geweld ...
   je was nog lang niet klaar met schrijven, schilderen en, je muziek ...
   Tjerk man, ik ben dankbaar je gekend en gehoord te hebben !!!
   rust nu in vrede wij gaan door tegen de krankzinnige ontvadering !!!

   BeantwoordenVerwijderen