donderdag, juni 27, 2013

576. BOR Humanitas - Pleidooi in Binnenlands Bestuur voor gemeentelijke bekostiging van de Begeleide Omgangs Regelingen van BOR Humanitas

Inleiding

Machteld Rietveld houdt in Binnenlands Bestuur een pleidooi voor gemeentelijke bekostiging van het Humanitas project Begeleide Omgangs Regelingen (BOR). Zie daarvoor het artikel hieronder.

Vragen daarbij zijn:
Zijn er ervaringen met BOR van Humanitas?
Wat vinden wij van BOR Humanitas?

Hieronder ook meer informatie over BOR Humanitas.
Graag jullie reacties.

Groet,
Peter Tromp
Vader Kennis Centrum


Boze vaders en vileine moeders
Bron: Binnenlands Bestuur - Mechtild Rietveld - 0 reacties - #jeugdzorg - 27 jun 2013

Echtscheiding loopt soms/vaak uit op vechtscheiding. En op boze vaders en vileine moeders. Of andersom. Vaders meer, omdat die vaker aan het kortste kinder-eind trekken. Sinds enige jaren zijn scheidende ouders verplicht om samen een ‘ouderschapsplan’ te maken. Als dat niet lukt, ziet de rechter er op toe dat ouders iets in die richting ondernemen en anders legt de rechter zelf een plan op.

Als er al zo’n plan is, komt het vaak toch nog neer op getouwtrek over de uitvoering. Weer naar de rechter. Die verwijst weer naar eigen initiatief van de ouders c.q. begeleiding door een derde. Vroeger kostte dat niks, want de Raad voor de Kinderbescherming - het gaat hier om kinderen die beschermd moeten worden tegen vechtende ouders! - had de BOR (Begeleide Omgangs Regeling). Een prima regeling die begin 2000 werd afgeschaft ‘want het is niet onze core business’.

Tja, dat is waar. Voor die begeleiding hoeven wij, belastingbetalers, niet op te draaien. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun huwelijkse puinhoop én voor het welzijn van hun kinderen. Hoewel die BOR best wel goedkoop was, omdat er met vrijwilligers werd gewerkt. Slechte omgang van ex-en levert getraumatiseerde kinderen op. Klaar. De rechter kan dus niet meer rekenen op de BOR en verwijst naar bv. de mediators van het Omgangshuis, de Opvoedpoli of een andere bemiddelaar. Het begin is meteen al verkeerd: als de mediator aangeeft dat het geld kost, is het: ‘maar de rechter heeft mij/ons gestuurd!’. Of: ‘nou, laat hém/háár betalen, want het is allemaal zijn/haar schuld’.

Zorgaanbieders krijgen klachten van boze ouders die eisen dat hun kínd in behandeling moet blijven en dat men niet moet zeiken dat ouders eerst zelf goede omgang moeten regelen. Maar je kunt als hulpverlener niet eeuwig blijven prutten aan het kind. Ergens moet je een grens trekken. Of je hebt vileine moeders die verbieden contact te hebben met de vader, omdat … En dan komt vader er weer aan, boos.

Vaak zitten hulpverleners/mediators midden in de boosheid die tussen ouders voortwoekert. En krijg je van de zorgverzekering ook nog eens te horen dat je geen hulp aan ouders mag bieden, want dat is geen ‘verzekerde’ zorg. Ook al kan je daarmee voorkomen dat er over pakweg twee jaar een dan inmiddels zwaar getraumatiseerd kind over de vloer komt. Tegen veel hogere, maar dan wél ‘verzekerde’ kosten.

Laat zoiets als de BOR weer komen, als gemeenten de boel overnemen. Weg met dat schot in een toch al gebroken gezin. Als je niks doet, kan het tot moord en doodslag leiden. En tot gevallen wethouders. Scheiden doet lijden.

Mechtild Rietveld

Reageer op dit artikel:BOR Humanitas — Humanitas

·         De waarde van BOR Humanitas
·         Informatie voor ouders
·         Vrijwilliger worden?
·         Doorverwijzen
·         Waar kunt u ons vinden?

BOR Humanitas
Een kind heeft recht op contact met beide ouders. Na een scheiding gaat dit nog niet zo makkelijk. Hoewel gescheiden ouders verplicht zijn om afspraken over zorg en opvoeding vast te leggen, valt dit in de praktijk niet altijd mee.

Omdat de verhoudingen na een scheiding ingewikkeld en pijnlijk zijn, kan het even duren voordat u goede afspraken heeft kunnen maken. Komt u er zelf niet uit? Dan helpen mensen van het programma BOR Humanitas u graag weer op weg.

BOR Humanitas
De Begeleide Omgangsregeling is eind jaren negentig door Humanitas gestart in de noordelijke provincies. Op basis van die positieve ervaringen is vanaf 2006 in Twente BOR Humanitas ontwikkeld. De resultaten waren zo positief dat Humanitas vanaf 2009 bezig is om BOR Humanitas landelijk te ontwikkelen. Dit is mogelijk dankzij een bijdrage van ZonMw. Er zijn contacten met NJi, wetenschappelijke onderzoekers en andere stakeholders op het gebied van echtscheiding.

Uit ervaringcijfers blijkt dat de begeleiding door BOR Humanitas een hoog slagingspercentage kent. In ongeveer 70 % van de gevallen lukt het ouders zelf na de begeleidingsperiode tot een regeling te komen. De meerwaarde van BOR Humanitas is vooral gelegen in het feit dat er sprake is van een praktisch, vraaggericht, laagdrempelig aanbod door een levenservaren, getrainde en gemotiveerde vrijwilliger. De vrijwilliger wordt ondersteund door een professionele coördinator. BOR Humanitas is niet gebonden aan kantoortijden, kent geen wachtlijsten en rapporteert niet aan derden.

Humanitas is licentiehouder van het BOR programma en bewaakt met een ondersteuningsstructuur en een expertisecentrum de kwaliteit van BOR Humanitas.
Waar kunt u ons vinden? — Humanitas

Waar kunt u ons vinden?
Wilt u een gezin aanmelden of het vrijwilliger worden bij een BOR project bij u in de buurt? Ga dan naar de lokale projectpagina en neem contact op met de projectcoördinator.

BOR Humanitas wordt momenteel uitgevoerd in zes regio’s van Nederland en is ook op andere plaatsen in ontwikkeling.

Nog geen BOR bij u in de buurt? Bel dan het expertisecentrum van Humanitas! Het expertisecentrum BOR Humanitas bewaakt de kwaliteit van het programma en kan u bijstaan bij het opstarten van een BORproject.

Expertisecentrum BOR Humanitas
Telefoon 020-5231100
Contactpersonen: Loes Meijer en Ellis van der Meulen
Postbus 71
1000 AB Amsterdam

·         BOR Arnhem/Renkum
·         BOR Den Bosch - Oss
·         BOR Eindhoven
·         BOR Flevoland
·         BOR Noord
·         BOR TwenteDe waarde van BOR Humanitas
BOR Humanitas

Na een scheiding heeft ieder kind recht op contact met beide ouders. Dit is belangrijk voor het sociaal-emotionele evenwicht en de ontwikkeling van het kind. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen van gescheiden ouders bijna tweemaal zoveel risico lopen op problemen als kinderen uit gezinnen die intact blijven.

Gescheiden ouders zijn vanaf 2009 wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Onderdeel daarvan is de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, ook wel omgangsregeling genoemd. In de praktijk valt het opstellen of naleven van zo’n regeling niet altijd mee. Soms liggen de verhoudingen na een scheiding zo ingewikkeld of pijnlijk dat ouders er zelf niet uit komen.  Het programma BOR Humanitas kan hierin ondersteuning bieden.
Preventief
Kinderen worden door een goede regeling van zorg- en opvoedingstaken minder snel blootgesteld aan het loyaliteitsconflict. Schoolprestaties zijn beter, ze kennen minder gedragsproblemen en kunnen sociale relaties aangaan. Ouders krijgen meer zelfvertrouwen en maken zich minder snel zorgen. BOR Humanitas past in de verantwoordelijkheid van overheden voor het omgaan met de gevolgen van echtscheidingen voor kinderen. Ten slotte zullen kinderen en ouders minder beroep doen op professionele zorg en hulpverlening en kunnen kostbare juridische procedures worden voorkomen. ((Knipping en Waaijenberg, 2009)

Samenwerking
BOR Humanitas sluit in haar dienstverlening nauw aan bij de hulpverlening en zoekt de samenwerking met partners in de Jeugdzorg, Maatschappelijk Werk, Centra voor Jeugd en Gezin, rechtbanken, advocatuur en de Raad voor de kinderbescherming. BOR Humanitas zoekt de samenwerking door expertise en ervaring te delen. Op deze wijze kan een aanbod  op het gebied van echtscheidingsproblematiek van licht naar zwaar worden bereikt.

Kwaliteitsbewaking
Doel is dat de ouders samen met de begeleiders van BOR Humanitas tot een zelfstandige omgangsregeling komen. De vrijwilligers gaan daarbij uit van het belang van het kind en de mogelijkheden van de ouders. Het is de bedoeling dat het kind met beide ouders een relatie houdt. De ondersteuning van BOR Humanitas duurt gemiddeld drie tot zes maanden. BOR Humanitas doet niet aan dossiervorming. Betrokken en getrainde vrijwilligers en een deskundige coördinator van BOR Humanitas begeleiden de ouders bij het opbouwen van de omgang en werken samen toe naar een zelfstandige omgangsregeling. De belangen van het kind staan hierbij centraal.

Het BOR-programma vindt plaats onder licentie van Humanitas. In deze licentie zijn voorwaarden en kwaliteitscriteria vastgelegd. Het expertisecentrum BOR Humanitas bewaakt deze kwaliteit en de verdere ontwikkeling van het BOR-programma. Het ondersteunt lokale projecten en ontwikkelt BOR-producten. Daarnaast organiseert het expertisecentrum intervisiebijeenkomsten voor projectcoördinatoren van de lokale BOR-projecten.


Informatie voor ouders
BOR Humanitas

BOR Humanitas richt zich op het begeleiden van gescheiden ouders bij het tot stand komen van een omgangsregeling met hun kind(eren). Het belang van het kind staat daarbij voorop; hoe sneller een goed werkende omgangsregeling tot stand komt, hoe sneller kinderen een plek tussen hun gescheiden ouders kunnen vinden.

Betrokken en getrainde vrijwilligers en een deskundige coördinator van BOR Humanitas begeleiden de ouders bij het opbouwen van de omgang en werken samen toe naar een zelfstandige omgangsregeling.

Voor wie is BOR Humanitas?
·         gescheiden ouders met één of meer kinderen tussen 0 en 12 jaar
·         ouders die steun kunnen gebruiken bij het maken en in stand houden van een omgangsregeling
·         ouders die zich vrijwillig melden bij BOR Humanitas
·         ouders die gemotiveerd zijn, meewerken en afspraken nakomen

Aanmelden
Na aanmelding bij BOR Humanitas stelt de coördinator een aantal vragen, waarna een intakegesprek kan volgen. De coördinator zoekt daarna een passende vrijwilliger voor u en uw kinderen. Vervolgens maakt u met de vrijwilliger praktische afspraken voor de komende maanden.

Wat doet de vrijwilliger?
BOR Humanitas werkt met ervaren, betrokken en gemotiveerde vrijwilligers. Na een intensieve training worden ze door de coördinator gekoppeld aan ouders en kinderen. Voorop staat dat de vrijwilligers er in het belang van het kind zijn. De vrijwilligers werken op basis van gelijkwaardigheid met ouders en kinderen. Zij doen niet aan dossiervorming.

Hoe lang duurt de begeleiding?
De ondersteuning duurt in principe zes maanden. Daarna heeft u een eigen regeling opgesteld.

Kosten
Maakt u gebruik van ondersteuning van BOR Humanitas, dan zijn hier geen kosten aan verbonden. Wel moet u een WA-verzekering te hebben.

Als u belangstelling heeft voor ondersteuning door BOR Humanitas, kunt u contact opnemen met de BOR coördinator in uw eigen woonplaats of regio. Als u niet in een van deze gemeenten woont, kunt u contact opnemen met het expertisecentrum van BOR Humanitas voor meer informatie.


Vrijwilliger worden?
BOR Humanitas

Wil je gescheiden ouders graag ondersteunen bij het maken van afspraken? En wil je eraan bijdragen dat het kind zo snel mogelijk weer zijn plek vindt? Als vrijwilliger van BOR Humanitas help je bij de omgang tussen kinderen en hun ouders. Jouw doel is om te werken aan een positieve, ontspannen sfeer, waarin kind en ouders zich vrij voelen bij elkaar. Het belang van het kind staat daarbij altijd centraal.

Wat doe je?
Als vrijwilliger begeleid je de ouders en hun kinderen één dagdeel per twee weken. Dit doe je ongeveer drie tot maximaal zes maanden lang. Bij kleine kinderen kan het contact frequenter zijn. De begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats op een neutrale plek. Daarnaast help je de kinderen bijvoorbeeld met de overgang van de ene ouder naar de andere.

Coördinator
Je wordt in je taken ondersteund door een professionele coördinator van Humanitas. Deze coördinator is eindverantwoordelijk voor de ondersteuning. Ook speelt hij of zij een bemiddelende rol tussen de ouders.

Wat vragen we van jou als vrijwilliger?
·         belangstelling en affiniteit met de doelgroep
·         op gelijkwaardige wijze met ouders en kinderen kunnen omgaan
·         goede sociale vaardigheden (met name sociale vaardigheden)
·         ervaring met het opvoeden van/omgaan met kinderen
·         bereid zijn om een voorbereidende training te volgen en tussentijdse themabijeenkomsten te bezoeken
·         een neutrale houding bij conflicten tussen ouders
·         stressbestendig
·         een Verklaring Omtrent het Gedrag van het Ministerie van Jusitie

Wat bieden wij?
·         een voorbereidende training, intervisie en themabijeenkomsten
·         contact met andere vrijwilligers
·         professionele begeleiding
·         persoonlijke ontwikkeling
·         vergoeding van gemaakte kosten

Aanmelden als vrijwilliger
Wil jij je ook inzetten in het belang van kinderen van gescheiden ouders? Neem dan contact op met de coördinator van BOR Humanitas.


Doorverwijzen
BOR Humanitas

Gescheiden ouders zijn vanaf 2009 wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Onderdeel daarvan is de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, ook wel omgangsregeling genoemd.

In de praktijk valt het opstellen of naleven van zo’n regeling niet altijd mee. Soms liggen de verhoudingen na een scheiding zo ingewikkeld of pijnlijk dat ouders er zelf niet uit komen. Kent u zulke ouders? Verwijs ze dan door naar het programma BOR Humanitas (Begeleide OmgangsRegeling).

Voor wie is BOR Humanitas?
·         gescheiden ouders met één of meer kinderen tussen 0 en 12 jaar
·         ouders die steun kunnen gebruiken bij het maken en in stand houden van een omgangsregeling
·         ouders die zich vrijwillig melden bij BOR Humanitas
·         ouders die gemotiveerd zijn, meewerken en afspraken nakomen

Wat doet BOR Humanitas?
·         Een professionele coördinator begeleidt het proces, bemiddelt tussen ouders, begeleidt en ondersteunt de vrijwilligers.
·         Een vrijwilliger van BOR Humanitas is aanwezig bij de omgang.
·         De eerste omgangsmomenten vinden in principe op neutraal terrein plaats.
·         BOR Humanitas helpt kinderen met de overgang van de ene ouder naar de andere (zonodig haalt/brengt de vrijwilliger van BOR Humanitas de kinderen van/naar de afgesproken plaats).

Vrijwilligers van BOR Humanitas
Begeleiders van BOR Humanitas zijn getrainde vrijwilligers. Zij doen dit vanuit hun eigen levenservaring en betrokkenheid. Zij werken aan een positieve, ontspannen sfeer, waarin kind en ouder(s) zich vrij voelen met elkaar. Alle vrijwilligers van BOR Humanitas krijgen vooraf een training en  beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag van het Ministerie van Justitie. Tijdens de werkzaamheden krijgen de vrijwilligers bijscholing via intervisie en themabijeenkomsten.

Aanmelden
Het is noodzakelijk dat beide ouders zich aanmelden bij de coördinator van het BOR Humanitas project bij u in de buurt. Er kan dan een intakegesprek met de ouders volgen. Aan de begeleiding door vrijwilligers zijn geen kosten voor ouders verbonden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten