vrijdag, augustus 24, 2012

553. Centraal Landelijk Gezagsregister per 1 september 2012 beschikbaar en toegankelijk via alle rechtbanken

Bron: Rechtspraak.nl, Den Haag, 24-8-2012

Met ingang van 1 september 2012 zijn alle rechtbanken aangesloten op het nieuwe Centraal Gezagsregister. In het register wordt bijgehouden wie het gezag heeft over minderjarigen. Partijen kunnen door het beschikbaar komen van het Centraal Gezagsregister bij elke rechtbank terecht voor een uittreksel of indiening, ongeacht het geboortearrondissement. Daarnaast verbetert de kwaliteit van het register doordat namen automatisch worden vergeleken met de Gemeentelijke Basis Administratie.

Momenteel houdt elke rechtbank apart zijn eigen decentrale gezagsregister bij. Dat verandert door het nieuwe gezagsregister.

De griffies worden regelmatig geraadpleegd door de Raad voor de kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en het Openbaar Ministerie voor informatie uit het Gezagsregister om tot een goed advies of een beslissing te komen over de toekomst van een minderjarige.

Ook particulieren kunnen informatie over het gezag nodig hebben, als zij bijvoorbeeld iemand aansprakelijk willen stellen voor schade die door een minderjarige is toegebracht.

Vanaf medio september krijgen de Raad voor de Kinderbescherming en het OM zelfstandig toegang tot het Centraal Gezagsregister. Op termijn volgen de advocatuur en de gemeenten.

Er is een wetsvoorstel in voorbereiding dat regelt dat registratie in het geboortearrondissement niet langer verplicht is. Door het Centraal Gezagsregister sluiten alle rechtbanken al aan op dit wetsvoorstel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten