woensdag, september 19, 2012

554. Klachten indienen bij de Raad voor de Kinderbescherming

1. Als u een klacht heeft over de Raad voor de Kinderbescherming (brochure)
Raad voor de Kinderbescherming, Folder | 21-12-2011 | pdf-document, 0.26 MB
http://www.kinderbescherming.nl/Images/als-u-een-klacht-heeft-jan-2012_tcm103-226888.pdf

Raad informeert rechter
Is uw zaak nog in onderzoek en/of bij de rechter in behandeling op het moment dat u uw klacht indient? Dan informeert de Raad zo snel mogelijk de rechter hierover. Daarmee worden ook andere direct betrokkenen in het onderzoek, zoals uw ex-partner, op de hoogte gebracht van het feit dat u een klacht heeft ingediend.

De klachtprocedure De directeur stuurt zijn beslissing op uw klacht ook naar de rechter. Wilt u niet dat zijn beslissing op uw klacht naar de rechter gestuurd wordt, dan moet u dit tijdens het gesprek met de directeur aangeven. Het indienen van een klacht betekent echter niet dat het raadsonderzoek automatisch wordt opgeschort of uitgesteld.

2. Kwaliteitskader en Protocollen Werkwijze Raad voor de Kinderbescherming (publicatie)
Ministerie van Veiligheid en Justitie, verkregen op 19 september 2012
http://www.kinderbescherming.nl/hoe_werkt_de_raad/kwaliteitskader/index.aspx

De werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming is vastgelegd in het Kwaliteitskader 2009, dat is opgesteld door de ministers van Justitie en voor Jeugd en Gezin. De richtlijnen uit het Kwaliteitskader zijn voor de medewerkers van de Raad leidraad voor hun dagelijks werk.

· Kwaliteitskader en Protocollen 2009 - 23-01-2009 | pdf-document, 0.81 MB http://www.kinderbescherming.nl/Images/Kwaliteitskader%20en%20Protocollen%202009_tcm103-226204.pdf

3. Hulp bij klacht- en bezwaarprocedures tegen de Raad voor de kinderbescherming kunt u verkrijgen van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) (website)
AKJ website, verkregen op 19 september 2012
http://www.akj.nl/ouders/klachtenprocedures

4. Meer achtergrondinformatie over het indienen van klachten over de Raad voor de Kinderbescherming (publicaties):

· De kracht van de klacht; Platform SCJF, Stichting KOG, Maart 2005; http://www.stichtingkog.info/pages/publicaties/de-kracht-van-de-klacht.php

· Gezag, omgang en informatie; Kinderbescherming en valkuilen deel 2, Platform SCJF, Stichting KOG, December 2005; http://www.stichtingkog.info/pages/publicaties/deel-2-gezag-omgang-en-informatie.php-----------------------------------------------------------------
 Veelgestelde vragen over scheiding en omgang (FAQ) – Raad voor de Kinderbescherming

Ministerie van Veiligheid en Justitie – Raad voor de Kinderbescherming – Verkregen op 19 september 2012

Ik ben op zoek naar het officiële document (grosse) van de rechterlijke uitspraak over mijn scheiding. Kunt u mij helpen?
Wij adviseren u contact op te nemen met de rechtbank waar de uitspraak van de scheiding heeft plaatsgevonden. Daar kunnen ze u verder helpen.

Meer informatie

Ik heb een vraag over alimentatie. Kan ik daarvoor bij de Raad terecht?
De Raad verwijst u voor vragen over alimentatie door naar het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO), Kampringweg 49, 2803 PE Gouda, tel: 0182-55 55 55.

Meer informatie

Kunt u mij vertellen wat de kosten zijn als een onderzoek door de Raad wordt uitgevoerd in verband met een omgangsregeling na scheiding?
Wanneer de rechter aan de Raad voor de Kinderbescherming vraagt om een onderzoek in te stellen naar een gezinssituatie, hoeft de cliënt hier niets voor te betalen.

Sinds mijn vriendin en ik uit elkaar zijn, mag ik de kinderen bijna niet meer zien. Kan de Raad mij helpen?
Nee, de Raad kan hier niet in bemiddelen. U kunt een beroep doen op een mediator of op een hulpverlenende instantie of een verzoek voor een omgangsregeling indienen bij de rechtbank. Neem hiervoor contact op met een Juridisch Loket bij u in de buurt. Daar kunnen ze u vertellen wat u kunt doen.

Meer informatie
·         Website Juridisch Loket

Kan ik ook ergens advies in winnen wat te doen bij een dreigende scheiding?
Via de link hieronder kunt u de brochure 'Als ouders gaan scheiden' downloaden. In deze brochure gaat de aandacht uit naar de situatie van het kind tijdens en na de scheiding.

Via Postbus 51 van de Rijksoverheid kunt u de brochure 'U gaat scheiden' van het ministerie van Veiligheid en Justitie aanvragen. Hierin staat beschreven wanneer u een scheiding kunt aanvragen en wat er allemaal geregeld moet worden. Daarnaast is via Postbus 51 ook de brochure ‘Uit elkaar…..En de kinderen dan’ beschikbaar.

Meer informatie
·         Brochure 'Als ouders uit elkaar gaan'Folder | 21-12-2011 | pdf-document, 0.35 MB

Kan de Raad mij informatie geven over omgangsregelingen tussen grootouders en kleinkind nu mijn zoon gescheiden is?
U kunt via een advocaat een aanvraag indienen bij de rechtbank voor een omgangsregeling met uw kleinkind. Sinds een paar jaar is namelijk in de wet geregeld dat niet alleen ouders een verzoek tot omgang kunnen indienen.

Wat kan ik doen wanneer het contact/de omgang tussen mijn ex-partner en ons kind niet soepel verloopt?
Het is het beste om dit probleem samen met uw ex-partner op te lossen. Wanneer dit niet lukt, kunt u een bemiddelaar inschakelen. Dit kan iemand zijn uit de familie of directe omgeving waar u allebei vertrouwen in heeft. Als dit ook niet lukt kunt u ook een professionele bemiddelaar inschakelen, een zogenaamde mediator. Bij het Juridisch Loket weten ze waar deze mediators te vinden zijn.

Wanneer al deze pogingen tot niets hebben geleid, kan er bij de rechtbank een verzoek ingediend worden voor het vaststellen van een verdeling van zorg- en opvoedingstaken/omgangsregeling tussen ouders en kind. U moet dan een advocaat inschakelen.
Meer informatie kunt u vinden in de brochure "Gezag, omgang en informatie" die aan te vragen is bij Postbus 51.

Meer informatie
·         Website Juridisch Loket

Mijn vrouw en ik zijn (nog) niet gescheiden, maar wonen niet meer samen. Nu krijg ik de kinderen niet meer te zien. Wat zijn mijn rechten?
 U heeft ten alle tijden het recht om uw kinderen te ontmoeten zolang er nog geen scheiding heeft plaatsgevonden. Dit contact met uw kinderen vindt meestal in onderling overleg plaats. Wanneer dit niet lukt kunt u het beste samen met uw ex-partner een bemiddelaar opzoeken waar u beiden vertrouwen in heeft. Als ook dit mislukt kunt u een professionele bemiddelaar inschakelen, een zogenaamde mediator. Bij het Juridisch Loket weten ze waar deze mediators te vinden zijn.

Wanneer al deze pogingen tot niets hebben geleid, kan er bij de rechtbank een verzoek ingediend worden voor het vaststellen van een verdeling van zorg- en opvoedingstaken/omgangsregeling tussen ouders en kind. U moet dan een advocaat inschakelen.

Meer informatie
·         Website Juridisch Loket

Wat moet ik doen als mijn kind niet meer bij mij wil wonen maar bij mijn ex-partner?
Als u het hier mee eens bent, kan dit in onderling overleg zo afgesproken worden. Als dat niet zo is en wanneer uw kind ouder is dan 12 jaar, kan het zelf bij de rechtbank aangeven waar hij wil wonen. De rechter neemt dat verzoek dan mee in zijn uiteindelijke beslissing.

Mijn ex-partner gaat emigreren en wil de kinderen meenemen. Kan dit zo maar?
Wanneer u het gezamenlijke gezag heeft, is het niet mogelijk dat uw ex-partner de kinderen zo maar meeneemt naar het buitenland. Hiervoor is altijd uw toestemming nodig. Wanneer uw ex-partner het ouderlijke gezag alleen uitoefent, mag hij de kinderen in principe wel meenemen naar het buitenland. Wel heeft uw ex-partner consultatie- en informatieplicht. Als de rechter een verdeling van zorg- en opvoedingstaken/omgangsregeling voor u heeft vastgelegd, kunt u met uw ex-partner afspreken dat u de kinderen tijdens de vakanties ziet.


_____
_____
Disclaimer: Vader Kennis Centrum (VKC) kan geen sluitend juridisch advies geven: neemt u hiervoor, als het zover komt, contact op met bijvoorbeeld een advocaat, notaris of de geëigende overheidsinstanties. VKC huldigt een eigen rechtsopvatting op een rechtsgebied dat in ontwikkeling is. Hoewel VKC de grootst mogelijke algemene zorg aan uw adviesverzoek en – in voorkomend geval - melding zal besteden, is VKC niet aansprakelijk voor de gegeven adviezen. Adviezen en reacties van VKC worden uitsluitend gegeven onder volledige uitsluiting van alle aansprakelijkheid van VKC voor de door haar gegeven adviezen en reacties.
_____
_____

Geen opmerkingen:

Een reactie posten