vrijdag, augustus 09, 2013

581. Verhuizen met kinderen na scheiding

Machteld Vonk, rechtswetenschapper van de Universiteit Utrecht, heeft een studie gemaakt van 38 uitspraken van gerechtshoven over de periode november 2010 - mei 2013 rond het onderwerp verhuizen van verblijfsouders met de kinderen binnen Nederland en naar het buitenland.

Zij heeft daar het artikel 'Verhuizing na echtscheiding' in het juninummer van het Tijdschrift voor relatierecht en praktijk over geschreven.

Wat betreft de vraag of door de rechter al dan niet toestemming wordt verleend aan een ouder om met de kinderen te mogen verhuizen binnen Nederland of naar het buitenland komt zij tot de volgende conclusies:

1. Het zijn bijna alleen moeders die het gerechtshof verzoeken om te mogen verhuizen.
2.  Van de 38 gepubliceerde zaken zijn 3 zaken aangehouden wegens nader onderzoek door de Raad of wegens mediation en zijn er 5 zaken waarin de moeder al is verhuisd zonder toestemming en de vader vervolgens naar de rechter stapt.
3. Van de 29 resterende verzoeken tot toestemming, betreft het 15 verhuizingen binnen Nederland en 14 verhuizingen naar het buitenland.
4. Er zijn ongeveer evenveel toewijzingen als afwijzingen. Bij verhuizingen naar het buitenland zijn er wel iets meer (8 van de 14) afwijzingen, dan bij verhuizingen binnen Nederland (7 van de 15).

Voor verdere conclusies zie het artikel van Machteld Vonk: 
http://machteldvonk.files.wordpress.com/2013/06/machteld-vonk-verhuizing-na-echtscheiding.pdf

_____
Disclaimer: Op deze website wordt geen sluitend juridisch advies gegeven: neemt u hiervoor, als het zover komt, contact op met bijvoorbeeld een advocaat, notaris of de geëigende overheidsinstanties. Deze website huldigt een eigen rechtsopvatting op een rechtsgebied dat in ontwikkeling is. Hoewel er de grootst mogelijke algemene zorg aan uw adviesverzoek en – in voorkomend geval - melding besteedt wordt, zijn we niet aansprakelijk voor de gegeven adviezen. Adviezen en reacties worden uitsluitend gegeven onder volledige uitsluiting van alle aansprakelijkheid voor de gegeven adviezen en reacties.
_____

1 opmerking: