maandag, november 12, 2012

559. Een klacht indienen tegen een advocaat

U heeft een klacht tegen uw of een advocaat

Als u niet tevreden bent over uw advocaat, bespreek dat dan eerst met hem of haar zelf. Dit kan soms het probleem al uit de wereld helpen. Soms gaat het om onduidelijkheden en kunt u samen tot een oplossing komen. Sommige advocatenkantoren hebben verder ook een eigen klachtenregeling waarvan u gebruik kunt maken. Zoek naar deze klachtenregeling op de website van uw advocatenkantoor of vraag er anders naar.

Komt u er met uw advocaat dan echter nog niet uit, dan kunt u een klacht over uw advocaat indienen bij de beroepsvereniging van advocaten: De Nederlandse Orde van Advocaten.

1. Nederlandse Orde van Advocaten

Zie voor het indienen van een klacht:

2. Deken per arrondissement van de Advocatenorde

Klachten tegen raadslieden of advocaten moeten bij de deken van de regionale Orde van Advocaten worden ingediend. Deze Deken is de 'voorzitter' van de Raad van Toezicht, de beroepsvereniging van advocaten in uw regio. Van de deken wordt ook verwacht dat hij helpt bij het opstellen van de klacht.

Zie:
Als het niet je eigen advocaat betreft dan dien je een klacht ook het eerst in bij de regionale DEKEN van de Orde van Nederlandse advocaten in de regio waar de advocaat werkt.

Dekenwebsites van de Advocatenorde per Arrondissement:

3. Beroeps- en gedragsregels voor advocaten

Advocaten moeten zich bij de uitoefening van hun beroep aan de Beroeps- en gedragsregels voor advocaten houden.

Hieronder links die daar meer over vertellen.

4. Uitsprakenregister Tuchtrecht Advocatuur

5. Geschillencommissie Advocatuur

Alleen wanneer uw advocaat is aangesloten bij de geschillencommissie advocatuur kunt u zich tot slot evt. ook met uw klacht tot deze geschillencommissie wenden.


_____
Disclaimer: Vader Kennis Centrum (VKC) kan geen sluitend juridisch advies geven: neemt u hiervoor, als het zover komt, contact op met bijvoorbeeld een advocaat, notaris of de geëigende overheidsinstanties. VKC huldigt een eigen rechtsopvatting op een rechtsgebied dat in ontwikkeling is. Hoewel VKC de grootst mogelijke algemene zorg aan uw adviesverzoek en – in voorkomend geval - melding zal besteden, is VKC niet aansprakelijk voor de gegeven adviezen. Adviezen en reacties van VKC worden uitsluitend gegeven onder volledige uitsluiting van alle aansprakelijkheid van VKC voor de door haar gegeven adviezen en reacties.
_____

Geen opmerkingen:

Een reactie posten