dinsdag, november 09, 2010

358d. Kritiek op kwaliteitseisen Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) - Hoe betrouwbaar zijn getuigen-deskundigen?

Hoe betrouwbaar zijn getuigen-deskundigen?
NOS - Nieuwsuur - Nieuws en achtergronden, Presentatie: Twan Huys, 09-11-2010 22:00
http://player.omroep.nl/?aflID=11679507&silverlight=true

Kritiek op kwaliteitseisen Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.

Kamervragen van kamerlid Sharon Gesthuizen (SP ) over de opstartproblemen van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Vragen kv-tk-2010Z16484, ’s-Gravenhage 2010

Downloads
Download als PDF: kv-tk-2010Z16484.pdf

Metadata

Indieners

Sharon Gesthuizen (SP)

Organisaties

Tweede Kamer der Staten-Generaal (eindverantwoordelijke)

Vraagnummer

2010Z16484

Datum publicatie

2010-11-11

Datum indiening

2010-11-11

Datum uitgifte

2010-11-11

Document type

Schriftelijke vragen
officiële publicatie
Kamervragen zonder Antwoord

Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de opstartproblemen van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (ingezonden 11 november 2010).
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 2010–2011, Vragen gesteld door de leden der Kamer

2010Z16484

Vraag 1
Wat is uw reactie op de kritiek van deskundigen op het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen?1

Vraag 2
Hoeveel deskundigen zijn sinds de start van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen in het register opgenomen en in welke disciplines?

Vraag 3
Wat zijn de ervaringen met de aanstelling die nog steeds moet plaatsvinden via de rechter-commissaris en om hoeveel gevallen gaat het in 2010?

Vraag 4
Bent u bereid op korte termijn de voortgang bij het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen te beoordelen en waar noodzakelijk met aanvullende maatregelen te komen? Zo nee, waarom? Zo ja, op welke termijn?

Nieuwsuur, «Hoe betrouwbaar zijn getuigen-deskundigen?», 9 november 2010.

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)
http://www.nrgd.nl/

OVER HET NRGD
Het NRGD is hét register voor gerechtelijke deskundigheid. Het heeft een wettelijke basis, is onafhankelijk en transparant. Het register waarborgt en bevordert een constante kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang.

VIND DE JUISTE DESKUNDIGE
In het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen vindt u individuele deskundigen die hun vak verstaan en in staat zijn op te treden als gerechtelijk deskundige. In eerste instantie zal het register deskundigen bevatten die inzetbaar zijn bij strafzaken op het gebied van DNA-analyse en interpretatie, handschriftonderzoek en forensische psychiatrie, psychologie en orthopedagogiek.
Meer
Zoek een deskundige in het register

ALS DESKUNDIGE IN HET REGISTER
Wilt u zichzelf als geregistreerd deskundige beschikbaar stellen tijdens strafzaken voor bijvoorbeeld rechters, het Openbaar Ministerie of de advocatuur? Dan kunt u zich inschrijven om te worden getoetst voor toelating tot het register. Na toelating bent u snel en gemakkelijk vindbaar als objectief gekwalificeerd deskundige.
Meer
Aanmelden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten