woensdag, november 14, 2007

165. Papa maakt (het) verschil

Over de relatie tussen gezinsstructuur, betrokkenheid van vaders en gedragseffecten op adolescenten

Vertaling uit het Engels naar het Nederlands door Pieter Tromp, Vaderkenniscentrum

Feiten betreffende het verband tussen de betrokkenheid van gescheiden vaders en het gedrag van adolescente kinderen:

Uit een in de Amerikaanse “Journal of Marriage and Family” gepubliceerde studie uit 2006, waarin de betrokkenheid van gescheiden vaders bij hun adolescente kinderen werd onderzocht, bleek dat „hoe groter de betrokkenheid van de vaders bij hun adolescente kinderen was, hoe minder gedragsproblemen de adolescenten hadden, zowel in termen van agressie, als asociaal gedrag en negatieve gevoelens zoals angst, bezorgdheid, depressie, en een laag zelfrespect.

De betrokkenheid van gescheiden vaders werd gemeten:

  • aan de frequentie en mate waarmee de vaders belangrijke besluiten met hun adolescente kinderen bespraken en naar hun adolescente kinderen luisterden, weet hadden bij wie hun adolescente kinderen verbleven wanneer zij zelf niet bij hen waren, en aan- dan wel afwezig waren bij voor hun adolescente kinderen belangrijke gebeurtenissen of activiteiten,
  • alsook middels rapportages van hun adolescente kinderen over de band met hun vader en of hun vaders voldoende tijd met hen doorbrachten en aan hen besteedden en hoe goed zij zaken onderling met elkaar konden delen en bespreken.„

Steekproeftrekking en onderzoeksbeschrijving

De gegevens zijn afkomstig uit de 1996 en 2000 datacohorten van het Amerikaanse Nationale Longitudinale Onderzoek van de Jeugd uit 1979 (NLSY); de onderzoekssteekproef bestond uit 2.733 adolescenten, in 1996 en 2000 steeds in de leeftijd van 10 tot 14 jaar oud, die met hun moeders leefden en van wie de vaders op het tijdstip van de gesprekken elders verbleven.

Bron: Marcia J. Carlson, „Gezinsstructuur, betrokkenheid van vaders en gedragseffecten op adolescenten”, Journal of Marriage and Family, Volume 68, Nummer 1, Februari 2006, pp 137-154; geciteerd in Family Facts van de Heritage Foundation :: Howard Center: Wereld Congres van het Gezin :: Gezinsfeiten :: De Family Update:: Volume 08 Kwestie 37:: Feit van de Week over het Gezin :: Feitidentificatienummer 8371:: 11 september 2007

Marcia. J. Carlson, Bijzonder hoogleraar voor Maatschappelijk Werk en Sociologie aan de Universiteit van Columbia - School voor Maatschappelijk Werk - CUSSW - New York - USA

B.A., Gordon Universiteit;
Drs., Michigan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten